Ulvilan kaupungin elinvoimapäällikkö Heikki Kaplas kertoi messukävijöille Tontti eurolla -kampanjasta.

Ulvilan kaupungin elinvoimapäällikkö Heikki Kaplas kertoi messukävijöille Tontti eurolla -kampanjasta.

Sanna Jääskeläinen

Tonttikampanja lähti hienosti liikkeelle

Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa jär­jes­te­tyil­lä Koti&Piha-mes­suil­la lan­see­rat­tiin Ul­vi­lan kau­pun­gin Tont­ti eu­rol­la -kam­pan­ja. Myns­te­ris­sä on myyn­nis­sä 22 val­miik­si kaa­voi­tet­tua tont­tia eu­ron kap­pa­le­hin­nal­la. Li­säk­si Ul­vi­lan kau­pun­ki lu­paa an­taa ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rin tai -imu­rin kau­pan pääl­le, kun os­ta­ja ra­ken­taa ton­til­le ta­lon mää­rä­a­jas­sa. Ton­tin­luo­vu­tu­seh­dois­sa mai­ni­taan, et­tä asuin­ra­ken­nus täy­tyy ra­ken­taa kol­men vuo­den ku­lu­es­sa kaup­pa­kir­jan al­le­kir­joi­tus­päi­väs­tä.

Haluatko lukea koko artikkelin?