Aurinkosähköä voi Jarno Kuokkasen mukaan hyödyntää monella tavalla

Aurinkosähköä voi Jarno Kuokkasen mukaan hyödyntää monella tavalla

Sakari Aalto

Kotiakut tulossa aurinkopaneelitaloihin

Säh­köä tuot­ta­vien au­rin­ko­pa­nee­lien yleis­ty­mi­nen ja hin­to­jen las­ku on tul­lut mo­nel­le yl­lä­tyk­se­nä. To­sin säh­kön mal­til­li­nen hin­ta on jon­kin ver­ran hil­lin­nyt kaup­paa, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta seu­raa­va ke­hi­tys­vai­he on nä­kö­pii­ris­sä. Sii­nä au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mään lii­te­tään kor­ke­a­jän­ni­te­ak­ku, jota voi la­da­ta joko au­rin­ko­säh­köl­lä tai verk­ko­säh­köl­lä. Jäl­kim­mäi­sen vaih­to­eh­don te­kee kan­nat­ta­vak­si ajoit­tai­nen ma­ta­la pörs­si­säh­kön hin­ta, mitä kiin­teis­tö voi hyö­dyn­tää teh­ty­ään pörs­si­säh­kö-so­pi­muk­sen. La­dat­tua ak­ku pu­re­taan kiin­teis­tön tar­pei­siin säh­kön hin­nan ol­les­sa kal­lis­ta. Tämä ja mon­ta muu­ta au­rin­ko­e­ner­gi­aan liit­ty­vää nä­kö­kul­maa oli esil­lä Lei­ne­pe­rin Ruu­kil­la jär­jes­te­tys­sä au­rin­ko­e­ner­gi­ail­las­sa. Ti­lai­suu­den jär­jes­ti Pro Kul­laa ry ja pää­e­siin­ty­jä oli Jar­no Kuok­ka­nen, joka kou­lut­taa On­ni­nen Oy:n au­rin­ko­e­ner­gi­a­tuot­tei­den asen­ta­jia.

Haluatko lukea koko artikkelin?