Kirppistapahtumasta eloa Nuorisoseurantalolle

Kun kah­des­sa eri ul­vi­la­lai­ses­sa seu­ras­sa toi­mi­vat sis­kok­set sai­vat ide­an teh­dä seu­ro­jen vä­lis­tä yh­teis­työ­tä, syn­tyi kirp­pis­ta­pah­tu­ma, joka hyö­dyn­tää mo­lem­pia osa­puo­lia. Ul­vi­lan Nuo­ri­so­seu­ran tah­to­ti­la­na on saa­da Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le enem­män elä­mää. FC Ul­vi­lan P12 -jouk­kue puo­les­taan ke­rää va­ro­ja ke­sän jal­ka­pal­lo­kau­teen.

Haluatko lukea koko artikkelin?