Jussina pöytää taiotaan puhtaita makuja – paras jälkkäri on helppo marenkikakku kauden marjoilla

Ju­han­nus lie­nee suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­juh­la, jou­lua yh­tään vä­hek­sy­mät­tä. Var­sin­kin, jos mit­tu­maa­ri näyt­tää par­hai­ta puo­li­aan, ei­kä syy­dä sa­la­moi­ta tai ra­kei­ta tai­vaan täy­del­tä. Yk­si tär­keim­mis­tä täy­del­li­sen ju­han­nuk­sen ele­men­teis­tä on tie­ten­kin ruo­ka.

Haluatko lukea koko artikkelin?