Energiaratkaisuiltaan edistyksellisen talon vuotuinen sähkönkulutus on vain tuhannen kilowatin luokkaa.

Energiaratkaisuiltaan edistyksellisen talon vuotuinen sähkönkulutus on vain tuhannen kilowatin luokkaa.

Timo Savunen

Aatteen tilalle tulikin aurinkoenergiaa

Vii­me vii­kol­la Ul­vi­lan Seu­dus­sa jul­kais­tiin nel­jän­kym­me­nen vuo­den ta­kaa jut­tu, jon­ka ai­hee­na oli niin kut­su­tun To­ve­ri­ma­jan pe­rus­kor­jaus. Oli­pa ai­kee­na ra­ken­taa myö­hem­min vie­lä ko­ko­naan uu­si­kin ko­koon­tu­mis­sa­li.

Haluatko lukea koko artikkelin?