Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Noin sa­no­taan. Mi­nus­ta tuo on tu­han­nes­ti tosi. Kuva an­taa ai­voil­le mer­ki­tyk­sen asi­as­ta en­nen kuin olem­me lu­ke­neet sii­tä kir­jain­ta­kaan. Sik­si ku­van mer­ki­tys on suu­ri. Min­kä­lai­nen kuva on, sil­lä on rat­kai­se­va vai­ku­tus. Sen pi­tää ol­la kiin­nos­tus­ta he­rät­tä­vä. Leh­ti­ar­tik­ke­leis­sa ku­van teh­tä­vä­nä on py­säyt­tää ih­mi­sen miel­tä sen ver­ran, et­tä kat­se siir­tyy lu­et­ta­va­na ole­vaan teks­tiin. Sil­loin kuva on teh­nyt teh­tä­vän­sä.

Haluatko lukea koko artikkelin?