Ulvilan kirkonkellon salaperäinen menneisyys

Ajat­te­lin kir­joit­taa täl­lä ker­taa vä­hän ke­ve­äm­min. Aja­tuk­sen ai­hees­ta sain sii­tä, et­tä juu­ri par­hail­laan ha­e­taan uut­ta pai­men­ta Ul­vi­lan seu­ra­kun­taan. Toi­voi­sin, et­tä kir­joi­tus voi­si myös he­rät­tää kiin­nos­tus­ta Ul­vi­lan upe­as­ta his­to­ri­as­ta. Niin ja pi­täi­si­kö kir­kon­kel­lo kel­lo saa­da Ul­vi­lan ta­pu­liin, min­ne se on lah­joi­tet­tu.

Haluatko lukea koko artikkelin?