Kun yo-kirjoitukset päättyvät

Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten päät­ty­mi­nen maa­lis­kuun lo­pul­la luo erään­lai­sen tyh­ji­ön. Mo­nel­la opis­ke­lut jat­ku­vat vas­ta syk­syl­lä, jos ai­keis­sa on jat­kaa kor­ke­a­kou­luun. Mah­dol­li­set ke­sä­työt tai ase­vel­vol­li­suu­den suo­rit­ta­mi­nen puo­les­taan al­ka­vat vas­ta ke­säl­lä, jo­ten mo­nel­la tu­le­val­la yli­op­pi­laal­la on tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­ta riip­pu­mat­ta täs­sä vai­hees­sa tyh­jää.

Haluatko lukea koko artikkelin?