Ulvilan Kaskelottiin ja uimahalliin aletaan ensi vuonna suunnitella perusparannusta.

Ulvilan Kaskelottiin ja uimahalliin aletaan ensi vuonna suunnitella perusparannusta.

Jukka Vilponiemi

Uusi liikuntahalli, Kaskelotin peruskorjaus ja Koskin liikuntasali – liikuntapaikkojen kehittämisessä pohdittavaa

Ul­vi­lan kau­pun­ki on päi­vit­tä­mäs­sä vuon­na 2020 val­mis­tu­nut­ta lii­kun­tast­ra­te­gi­aan­sa uu­den kau­pun­kist­ra­te­gi­an mu­kai­sek­si. Sen ta­voit­teet ovat ter­veet ja liik­ku­vat kun­ta­lai­set vuon­na 2030.

Haluatko lukea koko artikkelin?