90-luvun Moskovassa katsotaan nukkeshow Kuklia, joka pilkkaa hallitusta. Kuvassa vasemmalta Anne Träskelin, Kati Pipinen, Ville Veneranta ja Tommi Virhiä

90-luvun Moskovassa katsotaan nukkeshow Kuklia, joka pilkkaa hallitusta. Kuvassa vasemmalta Anne Träskelin, Kati Pipinen, Ville Veneranta ja Tommi Virhiä

Antti Karpale

Ulpun Kallis myrkky hämmästyttää ja jopa kauhistuttaa ajankohtaisuudellaan

Ky­sees­sä on Ul­pun omin sa­noin kar­ne­va­lis­ti­nen tril­le­ri, joka ker­too Ve­nä­jän tur­val­li­suus­po­lii­sin et­si­vän Alek­sandr Lit­vi­nen­kon sa­la­mur­has­ta Lon­toos­sa vuon­na 2006. Ko­ti­maas­saan Lit­vi­nen­ko pal­jas­ti kor­rup­ti­o­vyyh­din tur­val­li­suus­po­lii­sis­sa ja jou­tui pa­ke­ne­maan ul­ko­mail­le. Eng­lan­nis­sa hän jat­koi Ve­nä­jän hal­li­tuk­sen ja Pu­ti­nin ar­vos­te­lua.

Haluatko lukea koko artikkelin?