Tiina Mäkelä teki värianalyysia Hannele Mäkelälle. Hannele tunnisti värit omikseen, hän on syksyihminen.

Tiina Mäkelä teki värianalyysia Hannele Mäkelälle. Hannele tunnisti värit omikseen, hän on syksyihminen.

Annina Lönnberg

Tiina löytää jokaiselle omat värit ja sävyt

Oi­ke­an sä­vyi­sel­lä vaa­te­tuk­sel­la heh­kuu il­man meik­ki­ä­kin. Koko kaap­pia ei kan­na­ta heti uu­sia, vaan to­tu­tel­la pik­ku hil­jaa omim­piin vä­rei­hin, to­te­aa BC-vä­ri­kon­sult­ti Tii­na Mä­ke­lä. Hän tar­jo­aa vä­ri­a­na­lyy­sien li­säk­si kam­paa­mo­pal­ve­lui­ta, meik­kauk­sia, so­ke­roin­te­ja sekä kau­neu­sil­to­ja.

Haluatko lukea koko artikkelin?