Ur­pu Sil­ven­noi­nen

Sant­ra­lai­set te­ki­vät pe­rin­tei­sen ke­sä­ret­ken­sä kes­ki­viik­ko­na 12. ke­sä­kuu­ta. Eri­tyi­sen täs­tä ret­kes­tä teki se, et­tä se oli vii­mei­nen ke­sä­ret­ki al­ku­pe­räi­sen Sant­ran toi­min­nas­sa. Mat­kal­la oli mu­ka­na siis ri­paus hai­keut­ta; oli­ko tämä mat­ka Sant­ran jout­sen­lau­lu? Kai­kes­ta huo­li­mat­ta se lau­lu oli sä­vel­let­ty ilol­la.

– Nämä oli­vat haus­kim­mat hau­ta­jai­set, mis­sä olen kos­kaan ol­lut, sa­noi joku ret­ke­läi­sis­tä.

K-Su­per­mar­ket Han­sa ja S-Mar­ket Sa­ha­mä­ki huo­leh­ti­vat ret­ke­läis­ten nes­te­ta­sa­pai­nos­ta ja lah­joit­ti­vat mat­kal­lem­me kun­non sat­sin juo­mis­ta. Sii­tä läm­min kii­tos!

Aa­mu­var­hai­sel­la läk­sim­me kir­jas­ton pi­has­ta isol­la bus­sil­la, ret­kel­le osal­lis­tui 48 sant­ra­lais­ta. En­sim­mäi­nen etap­pim­me oli Lai­ti­lan Lou­hen­lin­na, jo­hon py­sy­äh­dyim­me kah­vil­le ja va­lo­ku­vaan. Mat­kan­joh­ta­jam­me Han­na Pär­nä­nen näet vaa­ti, et­tä ryh­mä­ku­va ote­taan heti al­ku­mat­kas­ta, kun kai­kil­la on uu­det Sant­ra-pai­tan­sa vie­lä puh­toi­se­na.

Lou­hen­lin­na oli elä­mäys! Sen ”pää­ark­ki­teh­ti­nä” oli toi­mi­nut luon­to; lin­na oli ra­ken­net­tu val­ta­vien jää­kau­den ai­kais­ten siir­to­ki­vien kes­kel­le. Tuo­re­kah­vi ja ka­ne­li­pul­la mais­tui tai­vaal­ta vii­le­äs­sä luo­la­mai­ses­sa sa­lis­sa kynt­ti­löi­den le­pat­ta­es­sa lem­pe­äs­ti.

Rai­si­os­sa kyy­tim­me hy­päh­ti opas, joka joh­dat­ti po­ru­kan Naan­ta­lin kaut­ta lou­naal­le Ry­mät­ty­lään. Mait­ta­van ja run­saan lou­naan jäl­keen mat­ka jat­kui Lou­hi­saa­ren lin­naan As­kai­siin. Kuu­lim­me mon­ta mie­len­kiin­tois­ta ta­ri­naa lin­nan his­to­ri­as­ta ja sen ih­mi­sis­tä. Kum­mi­tuk­sia ku­kaan ei näh­nyt tai jos nä­ki­kin, niin ei säi­käh­tä­nyt.

Lin­nan kah­vi­os­sa nau­tim­me päi­vä­kah­vit ra­par­pe­ri­pii­ra­kan kera, läk­sim­me kai­kin puo­lin ra­vit­tui­na ja on­nel­li­si­na ko­ti­mat­kal­le.