Mynsterissä odottaa euron tonttikauppoja parikymmentä omakotitonttia, joiden rajoille on valmiiksi vedetty kunnallistekniikkaa.

Mynsterissä odottaa euron tonttikauppoja parikymmentä omakotitonttia, joiden rajoille on valmiiksi vedetty kunnallistekniikkaa.

Jukka Vilponiemi

Mynsterin tonttien alennuskampanja käyntiin

Ul­vi­lan kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti Myns­te­rin alu­een oma­ko­ti­tont­tien alen­nus­kam­pan­jan, jos­sa pa­ri­kym­men­tä tont­tia myy­dään tä­män vuo­den lop­puun saak­ka yh­del­lä eu­rol­la.

Haluatko lukea koko artikkelin?