Porin keskustasta muuttaminen Ulvilaan moninkertaisti SataMaidon tilat, mutta helpotti myös kuljetusten kannalta. Porissa muuttoa päiviteltiin, mutta toimitusjohtaja Anniina Honkanen ja kaupallinen johtaja Kari Karpale painottavat, että SataMaito ajatteli tuotantopaikan sijainnin sopivuutta, ei paikkakuntaa, kun päätös muutosta tehtiin. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Porin keskustasta muuttaminen Ulvilaan moninkertaisti SataMaidon tilat, mutta helpotti myös kuljetusten kannalta. Porissa muuttoa päiviteltiin, mutta toimitusjohtaja Anniina Honkanen ja kaupallinen johtaja Kari Karpale painottavat, että SataMaito ajatteli tuotantopaikan sijainnin sopivuutta, ei paikkakuntaa, kun päätös muutosta tehtiin. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Muutto Ulvilaan siivitti kasvuun – ennätystulos niin liikevaihdossa kuin tuotannossa

– Olem­me ko­vas­ti kas­va­neet. Kun muu­tim­me Ul­vi­laan kuu­si vuot­ta sit­ten, muut­to­vuo­si meni pie­nem­mäl­lä vo­lyy­mil­la, mut­ta sen jäl­keen ovat kas­va­neet sekä lii­ke­vaih­to et­tä lit­rat. Vii­me vuo­si oli his­to­ri­am­me suu­rin, en­nä­tys­ten vuo­si.

Haluatko lukea koko artikkelin?