Teatteri- ja konserttimatkoja

Sant­ran viik­ko-oh­jel­ma: 18.3.-22.3. Ma 18.3 Mu­siik­ki­ryh­mä Tui­ja ja Eli­na. Ti 19.3 Toi­vee­na vir­ke­ät se­ni­o­ri­vuo­det -ta­pah­tu­ma klo 12.30–15. Tule tu­tus­tu­maan ja kuu­le­maan vin­kit hy­vin­voin­ti­si edis­tä­mi­seen ja tu­le­vai­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­seen. Ai­hei­na mm. muis­ti, kuu­lo, oman hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen, ko­din tur­val­li­suus, se­ni­o­ri lii­ken­tees­sä, oman tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti. Jär­jes­tää, Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue yh­teis­työ­nä kun­nan, yh­dis­tys­ten ja mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Ti­lai­suus avoin kai­kil­le ikään­ty­nei­den asi­ois­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ke 20.3. jump­pa 10. To 21.3. Mies­ten kes­kus­te­lu klo 11.22.3 p Pe jump­pa klo 10, bin­go klo 11.

Haluatko lukea koko artikkelin?