Eve­lii­na Oja­la, El­li­noo­ra Toi­va­nen

Kul­laa­lai­ses­sa pik­ku­jou­lu­rau­han ju­lis­tuk­ses­sa ko­koon­nut­tiin san­koin jou­koin jou­lu­tun­nel­man ää­rel­le. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin 160 kä­vi­jää.

Ta­pah­tu­ma al­koi Kul­laa­lai­sen jou­lu­ru­no­kil­pai­lun voit­ta­ja­ru­non jul­kis­ta­mi­sel­la. Ru­no­kil­pai­lun voit­ti ni­mi­merk­ki Ope­kas ru­nol­laan Kilt­teys­kel­lo. Mo­net lap­set­kin osal­lis­tui­vat kil­pai­luun ja he sai­vat ku­kin kun­ni­a­kir­jan ja suk­laa­pu­kin roh­ke­as­ta heit­täy­ty­mi­ses­tään. Kil­pai­lun rat­ket­tua kuu­lim­me vie­lä, et­tä runo ker­toi Kos­kin kou­lun van­has­ta reh­to­ris­ta, joka jou­lu­puk­ki­na toi­mi­nee­na kul­ki ai­na kilt­teys­kel­lo kä­des­sään. Kel­lon ää­nen kuu­li­vat vain kil­tit lap­set. Runo su­lat­ti siis vä­lit­tö­mäs­ti kul­laa­lais­ten sy­dä­met! Ru­non on kir­joit­ta­nut Lee­na Ka­ri­lah­ti.

Ta­pah­tu­mas­sa riit­ti ku­hi­naa. Jou­lui­nen buf­fet­kah­vi­la hou­kut­te­li mais­ta­maan yh­tä sun tois­ta her­kul­lis­ta. En­ti­sen kun­nan­ta­lon pi­ha­maal­la ihas­tel­tiin pu­pu­ja, Voit­to-po­nin kyy­dis­sä viih­tyi jopa jou­lu­puk­ki ja läm­min glögi teki kaup­pan­sa. Kul­laan ky­lä­kuo­ro lau­loi ko­vaa ja kir­jai­mel­li­ses­ti kor­ke­al­ta, eli Kul­laan nuo­ri­so­ti­lan jou­lui­sas­ti ko­ris­tel­lul­ta par­vek­keel­ta.

Il­ta päät­tyi juh­lal­li­ses­ti met­säs­tys­tor­ven soit­toon, Maa on niin kau­nis -vir­teen ja pik­ku­jou­lu­rau­han ju­lis­tuk­seen. Ju­lis­tuk­sen mu­kaan nyt kes­ki­ty­tään olen­nai­seen ei­kä stres­sa­ta kaap­pien sii­vouk­ses­ta. Nau­ti­taan per­heis­täm­me, le­vä­tään en­si vuot­ta var­ten, sil­lä nyt Kul­laa­kin hil­je­nee jou­lun viet­toon.

Kilt­teys­kel­lo

Kul­laal­la ker­ran,

kilt­teys­kel­lon kuu­lin.

Se sa­lai­suus jou­lu­pu­kin on suu­rin.

Sitä kuul­la ei voi kuka ta­han­sa.

Vain hän.

Joka vä­hän

on tuo­nut loh­tua maa­il­maan tä­hän.

An­ta­nut pa­lan sy­dä­men:

vaik­ka hy­myn iloi­sen,

teh­nyt pal­ve­luk­sen

vaik­ka kuun­nel­lut huo­len.

Jou­lu­pu­kin sa­lai­suu­den suu­ren

siis kilt­teys­kel­loi­suu­den,

sen tun­tee moni kou­lu­lai­nen,

jol­la lap­suus on kul­laa­lai­nen.

Ope­kas