Ulvilassa useita kaavahankkeita

Jukka Vilponiemi
Ulvilan kaupungilla on meneillään kolme laajaa yleiskaavahanketta, joista kahteen sisältyy ympäristövaikutusten arviointiprosessi.
Mittavin urakka on keskustataajaman yleiskaavan vuoteen 2045 ulottuva päivitys, jossa pääpaino on taajamaa halkovan valtatie 2:n aluevarauksilla, erityisesti Friitalaan kauan kaivatun eritasoliittymän suunnittelulla.

Lisäksi meneillään on kaksi vihreään siirtymään liittyvää kaavahanketta eli Kaasmarkun ja Harjunpään laajat aurinkovoimahankkeet. Kaasmarkun aurinkopuiston kaavoitus on edennyt jo melko pitkälle. Kaasmarkkua suuremman Harjunpään aurinkovoimalan kaavoitusprosessi on puolisen vuotta Kaasmarkkua jäljessä. Näihin liittyvät YVA-menettelyt.
Vihreään siirtymään liittyviä prosesseja on tulossa vielä lisääkin.

Ulvilan kaupunkisuunnittelun johtajan Juha Virolan mukaan tilanne on poikkeuksellinen. Näin montaa mittavaa kaavoitusprosessia ei ole aiemmin ollut meneillään yhtä aikaa. Lisäksi vireillä on useita pienempiä asemakaavoja.
– Poikkeuksellisuutta lisää sekin, että kaavojen merkitys Ulvilan elinvoimaisuudelle on tavanomaista asemakaavatyötä suurempi, Virola sanoo.
Ongelmana on se, että kaupunkisuunnittelun johtaja Virola on tällä hetkellä ainoa kaavoitustyötä tekevä viranhaltija, joskin kaupunki hyödyntää myös konsultteja.
– Työsarkaa ja pitkiä työpäiviä on riittänyt, hän sanoo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp