Ulvilan kouluverkkoselvitys antaa neljä vaihtoehtoa

Mikäli Kaasmarkun tai Koskin koulut lakkautetaan, vastaanottaa Vanhankylän koulu oppilaat. Kuva: Jukka Vilponiemi
Mikäli Kaasmarkun tai Koskin koulut lakkautetaan, vastaanottaa Vanhankylän koulu oppilaat. Kuva: Jukka Vilponiemi

Jukka Vilponiemi
Selvitys, jonka kaupunginhallitus lähetti maanantaina eteenpäin, ja joka on tehty konsulttityönä, pyrkii antamaan kaupungin päättäjille vaihtoehtoja, joilla kaupunki voi varautua alenevaan oppilasmäärään.

Kaupunki valmistelee tällä hetkellä esitystä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta. Tavoitteena on arvioida laadukkaita varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluja alueellisesti niin, että otetaan huomioon väestörakenteen muutokset ja kaupungin talous.
Tätä varten on nyt valmistunut kouluverkkoselvitys, ja huhtikuussa on määrä saada valmiiksi vastaava selvitys varhaiskasvatukseen. Siinä tullee esiin muun muassa uuden päiväkodin rakentaminen.

Ulvilassa on keskusteltu jo pitkään, mitä tulisi tehdä Kaasmarkun ja Koskin kouluille. Kummankin koulun alueella lapsimäärän ennustetaan laskevan, ja lisäksi molemmat koulut ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa. Tänä vuonna molempiin kouluihin on tarkoitus tehdä joka tapauksessa yhteensä 350 000 euron tiivistyskorjaukset.

Selvityksessä annetaan nyt neljä vaihtoehtoista ehdotusta.
Ensimmäinen vaihtoehto on se, ettei kouluverkkoon tehdä mitään muutoksia. Silloin ei syntyisi säästöjä.
Toinen vaihtoehto on, että Kaasmarkun koulu lakkautetaan syksyllä 2024. Oppilaat kuljetettaisiin Vanhankylän kouluun. Tällöin kiinteistö- ja henkilöstökulujen säästöksi arvioidaan 215 000 euroa.
Kolmannessa vaihtoehdossa lakkautettaisiin Koskin koulu, ja oppilaat siirretään Vanhankylän kouluun. Säästöjä syntyisi yhteensä noin 300 000 euroa.
Neljännessä vaihtoehdossa lakkautettaisiin sekä Kaasmarkun että Koskin koulut syksyllä 2024, ja edelleen oppilaat siirretään Vanhankylän kouluun. Säästöjä syntyisi jo noin 500 000 euroa lukuvuodessa.

Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka muistuttaa, että vuonna 2030 Ulvilan alakouluissa ennustetaan olevan 250 oppilasta vähemmän kuin nyt. Se merkitsee myös kaupungille maksettavien valtionosuuksien putoamista.
Kahden koulun peruskorjauksen lisäksi kaupungilla on hänen mukaansa samaan aikaan muitakin investointitarpeita, kuten viime aikoina esille tullut liikuntahalli.

Päätökset palveluverkosta tehdään Ulvilan valtuustossa syksyllä 2023. Sitä ennen kaupunginhallitus velvoittaa sivistyslautakunnan järjestämään kuntalaisille asukkaille kuulemis- ja osallistumismenettelyn elokuun loppuun mennessä.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsän mukaan on ymmärrettävää, että palveluverkkoselvityksen valmistelu herättää tunteita.
– Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunginhallituksen asettaman poliittisen ohjausryhmän kanssa. Olemme järjestäneet kuntalaisille jo nyt kolme erillistä tilaisuutta, joissa he ovat voineet tuoda esille omia näkökulmiaan asian valmisteluun. Nyt työ jatkuu, Vepsä sanoo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp