Ulvilaan ehdotetaan kahta uutta päiväkotia

Harjunpään koulun viereen ehdotetaan toista Ulvilan uusista päiväkodeista. Kuva: Jukka Vilponiemi
Harjunpään koulun viereen ehdotetaan toista Ulvilan uusista päiväkodeista. Kuva: Jukka Vilponiemi

Friitalaan ja Harjunpäähän ehdotetaan uusia päiväkoteja paikkaamaan Ulvilan varhaiskasvatuksen puutteita.

Jukka Vilponiemi
Ulvilan varhaiskasvatuksen tilanne on ollut pitkään huono, ja nyt valmistuneessa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksessä tilannetta ollaan korjaamassa.
Sivistyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja myöhemmin kaupunginvaltuuston käsittelyyn menevä asiakirja on kaupungin teettämän palveluverkkoselvityksen toinen osa. Ensimmäinen osa oli maaliskuussa valmistunut peruskoulujen palveluverkkoselvitys.
Molemmat selvitykset menevät syksyllä myös kuntalaiskäsittelyyn.

Friitalaan rakennettaisiin ehdotuksen mukaan uusi 140–160 lapsen päiväkoti, joka korvaisi nykyiset Tuulenpesän ja Satumetsän sekä Nahkurilehden tilapäisen päiväkodin. Näissä on nyt yhteensä 135 paikkaa.
Friitalassa toimiva yksityinen Kettulan päiväkoti, jossa on 64 paikkaa, jatkaa entisellään palveluseteleillä.
Lisäksi Friitalan uusi päiväkoti mahdollisesti korvaisi avoimen päiväkodin ja siinä tapahtuvan iltakäytön.
Henkilökunnan määrä olisi noin 30. Lapsiryhmiä olisi kahdeksan. Kaksikerroksinen päiväkoti rakennettaisiin Tuulenpesän päiväkodin tontille.

Harjunpään koulun läheisyyteen rakennettavaksi ehdotettu Harjunpään uusi päiväkoti korvaisi nykyisen Harjuntaskun ryhmäperhepäiväkodin, jossa on 12 paikkaa. Harjunpään koululla toimii jo 21-paikkainen esiopetuspäiväkoti.
Harjunpään uuden päiväkodin sijoittelua perustellaan synergiaedulla, jota saadaan koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä, tilojen käytöstä sekä tukipalveluista.

Ulvilan kaikki nykyiset päiväkotipaikat ovat käytössä. Päiväkodeissa on 333 lasta ja ryhmäperhepäivähoidossa 45 lasta. Lisäksi Ulvila ostaa Porin yksityisiltä päiväkodeilta vuosittain noin 20 paikkaa palvelusetelillä erityisesti harjunpäälaisille.

Vanhakylässä toimii kaksi kunnallista päiväkotia ja yksi yksityinen päiväkoti.
Kahdessa rakennuksessa toimiva 124-paikkainen Metsätähti tosin saa ensi syksynä 21-paikkaisen lisäosaston. Sen päätalon korjaus valmistui maaliskuussa, ja Lastentaloon tehdään korjaus kesällä.
Vuoropäiväkoti Peltowilla palvelee koko kaupunkia, ja siinä on paikat 90 lapselle.
Mynsterin yksityisessä Kettulassa on paikat 57 lapselle.

Kaasmarkun koulun yhteydessä toimii esiopetuspäiväkoti, jossa on nyt 7 lasta. Heinähatun ryhmäperhepäiväkodin tilat on uusittu, ja se muuttuu elokuussa 15 lapsen päiväkodiksi.

Kullaan Koskin koululla toimivassa esiopetusryhmässä on 13 lasta. Koululla toimii myös ryhmäperhepäiväkoti Kullaanmuru, jossa on 12 lasta. Lisäksi Kullaalla on kaksi kotonaan toimivaa perhepäivähoitajaa, joilla on yhteensä 7 lasta. Yksityisessä perhepäivähoidossa on noin 10 lasta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp