Ulvila miettii tulevaa – myös voimaloille kiinteistövero

Talousjohtaja Mikko Airaksinen antoi talouskatsauksen kuluvasta vuodesta ja loppuvuoden näkymistä.
Talousjohtaja Mikko Airaksinen antoi talouskatsauksen kuluvasta vuodesta ja loppuvuoden näkymistä.

Tuloveroprosentti pysyy entisellään seuraavat kaksi vuotta.

Jukka Silvast
Ulvilan kaupunginvaltuusto palasi maanantaina perinteiseen istuntosaliinsa kaupungintalon suojiin. Asialista oli hyvin talouspainotteinen, sillä valtuusto määritteli veroprosentit ja loi katsauksen kuluvan vuoden talouskehitykseen.
Tuloveroprosentiksi ensi vuodelle valtuusto määritteli kuluvan vuoden tason, eli 21,50. Päätös sote-uudistuksen murrosvaiheessa merkitsi sitä, että samalla prosentilla jatketaan myös vuonna 2023. Näkymä ensi vuodelle on, että nykyveroprosentilla verotulojen määrä asettuisi 54,3 miljoonaan euroon, kasvua olisi miljoona euroa.
Kiinteistöverot pysyvät nekin nykyisellään: yleinen 1,30, vakituisten asuinrakennusten 0,55, muiden asuinrakennusten 1,10 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,0 prosenttia. Uutta on voimalaitosten kiinteistöveroprosentin määrääminen 3,10 prosentiksi. Kaikkineen kiinteistöveroilla kootaan ensi vuonna arviolta 2,8 miljoonaa euron tuotto.
Kaupungissa ei ole tällä hetkellä yhtään voimalaitosta, johon johon uutta veroa voidaan soveltaa, mutta määrääminen on varautumista tulevaisuuteen. Lähes kaikissa Satakunnan kunnissa vastaava veroprosentti on määritelty, ei kuitenkaan Raumalla.
Kun aiheesta kysyttiin, kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola taustoitti prosenttia siten, että esimerkiksi Eurassa, Merikarvialla ja Säkylässä niissäkään ei ole yhtään verotettavaa voimalaitosta. Vero tulisi Ulvilassa koskemaan Ulvilassa sähköä vähintään 10 MW tuottavia yksiköitä.
Vesilaitoksen taksakorotus hyväksyttiin kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. Jäteveden perusmaksua ja käyttömaksua korotetaan molempia kymmenen prosenttia.

Talousjohtaja Mikko Airaksinen loi katsauksen kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen. Airaksinen kertoi, että uusia talousarviolainoja ei ole otettu, vaikkakin se ajankohtaistuu loppuvuonna. Kaupungin rahavaroja on kulutettu lainojen maksuun.
Sote-kuluissa näkyy kevennyksiä ennakoituun. Mutta palvelujen ostot ovat olleet syyskuun loppuun mennessä 1,6 miljoonaa suunniteltua suuremmat, myös henkilöstömenot miljoonan laskettua suuremmat. Airaksisen antama näkymä oli silti lohdullinen.

Pekka Tuori (vas.) oli paneutunut hallintosäännön päivittämiseen ja toi pykälän käsittelyn yhteydessä useammankin tarkennusesityksen. Ne hyväksyttiin joko teknisenä korjauksena tai päivityksessä liitekirjauksena. Muun muassa kokouspalkkion maksamisperusteita tarkennettiin tasavertaistamaan jäsen ja varajäsen sekä huomioimaan kokouksessa vietetty aika.
Valtuusto hyväksyi myös Rantavainion asemakaavan muutoksen, jonka taustalla on Pori-Tampere -radan tasoristeysten poisto Ulvilastakin.
Lopuksi Mario Heinilä (kd.) teki aloitteen, että sivistyslautakunta tutustuisi Ulvilan peruskoulun 8. luokan oppilaille jaettuun seksioppaaseen ”Muuttuva keho ja seksuaalisuus”. Opas Heinilän ja kahden muun allekirjoittajan mukaan on nuoria vahingoittava ja pitäisi poistaa oppimateriaalin joukosta.
Heinilän sanoi, että lasten vanhemmilta oli tullut kriittistä palautetta ja oppaassa esitellään kaikkia mahdollisia seksuaalisuuden muotoja, ei kuitenkaan ryhmäseksiä eikä eläimiin sekoamista.
– Oppaan lähdeviitteet paljastavat, että Seta ja sen sukulaisjärjestöt ovat tämän oppaan taustavaikuttajat, valtuutettu Heinilä mainitsi.
Marja Sillanpään (kok.) ja kolmen muun valtuutetun allekirjoittama aloite sai vastauksen nopeammin kuin koskaan. Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka totesi, että esiin tuotua asiaa jo valmistellaan. Sillanpää esitti, että osa Ulvilan omistamista vuokra-asunnoista muutetaan ns. välimuotoisiksi senioriasunnoiksi. Syntyisi uudenlaista asuntokantaa uusine älyteknologiaratkaisuineen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp