Ulvila ja Pori aloittivat vesineuvottelut

Krapistossa vesitorni on paikallisen vesihuollon maamerkki.
Krapistossa vesitorni on paikallisen vesihuollon maamerkki.

Veden ostaminen Porilta on Ulvilalle enemmän kuin hintakysymys.

Jukka Silvast
Tulevaisuuden talousvesiratkaisut jäävät näillä näkymin seuraaville luottamushenkilöille ja uudelle kaupunginvaltuustolle. Näin ainakin silloin, jos kuntavaalit pidetään nykyisen aikataulun mukaan kesäkuussa.
Vaikka Ulvilan ja Porin kaupungin neuvottelut porilaisen Harjakankaan tekopohjaveden toimittamisesta Ulvilaan aloitettiin viime viikolla, matkalla ratkaisuun otetaan vasta ensiaskeleita.
– Ensimmäisen neuvottelun pohjalta päätettiin aloittaa teknisten toteuttamismahdollisuuksien selvittely, neuvotteluissa mukana oleva kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka kertoo.
– Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mitä edellytetään, jotta Pori pystyisi toimittamaan veden. Se ei ole vain putkikysymys, vaan miten verkosto toimii ja paineet käyttäytyvät Ulvilassa.

Työ teetetään ulkopuolisella konsultilla, ja se aloitetaan kevään aikana, mutta aiotaan tehdä mahdollisimman nopeasti. Löfbacka sanoo, että kaupungilla on tavallaan kaksi linjaa, ostetaanko vesi Porilta vai investoidaanko lisää omaan Ravanin vedenottamoon. Taustalla on myös Kokemäenjokilaakson tulevaisuuden visio, jossa Järilänvuorelle Kokemäelle rakennetaan tekopohjavesilaitos. Toinen tekopohjavesilaitos on kuntien yhteisen verkoston toisessa päässä Porin Harjakankaalla. Kaupunginjohtaja myöntää, että tämän vision toteutuminen voi olla pitkälläkin tulevaisuudessa, sillä kunnilla on omat intressinsä. Suunnitelma on lausuntokierroksella parhaillaan.

Ulvila järjesti viime vuoden puolella kuntalaiskyselyn vedestä ja sen laadusta. Osa kaupunkilaisista kokee Ravanissa jalostetun pohjaveden laadun ongelmana, eikä pohjaveden jalostaminen ole lainkaan yksinkertaista. Mikko Löfbacka huomauttaa, että jos laatua halutaan kehittää, niin veden hankkiminen Porista tekopohjavetenä on helpompi ratkaisu. Hän myös korostaa, että Ulvilan neuvottelijat katsovat tässä asiassa ulvilalaisten etua.

Nykyisessä tilanteessa Porin vesilinja Harjunpään kautta ei pysty syöttämään koko Ulvilan tarvitsemaa vesimäärää. Lausunnossaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan alueellisesta kehittämissuunnitelmasta tekninen lautakunta tarkasteli Ulvilan sisäisen vesijohtoverkoston kehittämistä ja Harjunpään yhteyttä vaihtoehtona Ravanin vesilaitoksen saneeraukselle. Porin Lukkarinsannan pintavesilaitos voisi toimia varavesilaitoksena Ulvilalle. Ratkaisuun vaikuttaa myös Porilta ostettavan veden hinta.
Pohdintoja on ilmassa. Jos neuvottelut jatkuvat pitkällekin, Löfbackan mielestä Ulvilan osaomistajuus vettä tuottavassa yhtiössä voisi nousta harkittavaksi sekin.
– Jos sellaisesta neuvotellaan, neuvottelun aloittaminen vaatii poliittisen hyväksynnän alleen, kaupunginjohtaja korostaa.
Ensimmäinen tapaaminen kaupunkien kesken ei paneutunut hintakysymyksiin, vaikka veden hinnalla on kokonaisuudessa oleellinen merkitys.

Investointipuolella yhdysvesiputken rakentaminen Harjunpäästä Ulvilaan on samaa suuruusluokkaa kuin Ravanin vesilaitoksen päivittäminen, noin kaksi miljoonaa euroa.
Ulvilan neuvotteluryhmään kuuluvat Löfbackan lisäksi tekninen johtaja Juha Hjulgren ja vesihuoltoinsinööri Jukka Valtonen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp