Työtön saa pian oman opastajan

TYöllisyyspalvelupäällikkö Rita Koivisto valmistelee kuntakokeiluun liittyvän työvoimatoimiston avaamista Ulvilaan.
TYöllisyyspalvelupäällikkö Rita Koivisto valmistelee kuntakokeiluun liittyvän työvoimatoimiston avaamista Ulvilaan.

Rita Koivisto valmistelee työllisyyden kuntakokeilua Ulvilaan. Kokeilu toimistoineen tähtää asiakasystävällisempään työvoimapalvelujen saatavuuteen.

Jukka Silvast
Työllisyyden kuntakokeiluun liittynyt Ulvilan kaupunki perusti hiljan kaksi uutta määräaikaista kokopäivätoimista virkaa – työllisyyspalvelupäällikön ja työllisyysasiantuntijan virat. Rita Koivisto päällikkönä ja Tarja Mäkinen asiantuntijana aloittavat vuodenvaihteessa.
Kuntakokeilu käynnistyy virallisesti ensi maaliskuun alussa jatkuen vuoden 2023 kesäkuun loppuun.
– Tästä tulee suuri valtakunnallinen muutos, jossa tavoitellaan kokeilun jälkeistä aikaa työllisyydenhoidossa, Rita Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan tavoitteena mallissa tietysti on työllisyysasteen nostaminen, jota aiotaan tukea ns. yhden luukun -periaatteella.
Tehostettu palvelumalli hajauttaa TE-toimistosta palvelua paikalliselle tasolle, lähemmäs työnhakijaa. Satakunnassa kokeilu Ulvilan lisäksi alkaa Porissa ja Kokemäellä.
Työllisyyspalvelupäällikkö puhuu yksilöllisestä palvelusta, jossa työnhakija saa ns. mentorin tuekseen koko työnhakuprosessin ajaksi.
– Tällä pyritään välttämään tiedonsiirto- ja palvelukatkoja. Paikallistuntemus voidaan paremmin hyödyntää paikallistasolla toimiessa.

Vanha-Ulvilaan Mukulatorille sijoittavan paikallistoimiston asiakaskunta koostuu nykyarvioon perustuen aluksi noin 470 henkilöstä. Paikallistoimiston asiakaskunnaksi Rita Koivisto kuvaa kaikkia ulvilalaisia, niin nuoria kuin aikuisiakin, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Maahanmuuttajat, starttirahayritykset ja ammatinvalinnanohjaus jäävät Satakunnan TE-toimiston vastuulle. Starttirahaa hakevat yritykset Ulvilasta ohjataan Ulvilan yritysasioita hoitavan Prizztechin asiakkaiksi.
Kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat.

Asiakasryhmiksi paikallistoimistoon on nimetty muun muassa velvoitetyöllistetyt, palkkatukityöllistetyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat ja työkokeilijat.
– 70 prosenttia asiakkuuksista on muita kuin ensisijaisesti puhtaasti työnhakuun tähtääviä henkilöitä, Koivisto tarkentaa.
Hänen mukaansa tarkoitus on pyrkiä nopeisiin työllistämisratkaisuihin ja jatkopolkujen ohjaukseen.
– Pyrimme palvelemaan kaikkeen työnhakuun liittyvissä asioissa. Ohjaamme Ulvilan toimistosta hakijan oikeaan suuntaan.
Oikealla suunnalla Koivisto kuvaa työnhakijalle sopivinta palvelua. Normaalisti vapailla työmarkkinoilla työnhakija asioi pääsääntöisesti sähköisessä verkossa Satakunnan TE-toimiston kanssa.
– Työnhakijan ei tarvitse tässä vaiheessa reagoida uudistukseen mitenkään. TE-toimistosta kontaktoidaan heitä kun se on ajankohtaista, Rita Koivisto huomauttaa.
Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.
Paikallispalvelu pureutuu vaikeammin työllistettävien asioihin. Sen vuoksi toimistoon on linkitetty iso ryhmä muitakin toimijoita kuin vain Ulvilan kaupungin kaksi virkailijaa tai TE-toimiston myöhemmin nimeämät kaksi työntekijää. Osa toimintaa on työ- ja toimintakyvyn huomioiminen Porin perusturvan avulla.

Koivisto kertoo, että kuntakokeilun ohjausryhmään kuuluvat edustajat Porin perusturvasta, Sataedu-koulutusyhtymästä, Ulvilan peruskoulun ja lukion edustus, Ulvilan Yrittäjät ja Ulvilan seurakunta.
Erityisesti nuorten ammattiin kouluttautuminen tulee näyttäytymään tärkeänä osana jatkopolutusta. Yhteistyötä rakennetaan myös Ulvilassa etsivään nuorisotyöhön vaikeimmin työllistettävien nuorten löytämiseksi.
Koivisto kertoo, että yhteistoiminta peruskoulun ja lukion kanssa on osa polun rakentamista ammatilliseen koulutukseen.

Kuntakokeilun säännöt ovat eläneet matkan varrella lakia säädettäessä, ja Rita Koivisto arvioi, että muutoksia saattaa tulla vielä ennen lain vahvistamista.

 

INFO
”Kokeiluissa asiakaslähtöisyyttä tehostetaan integroimalla työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen. Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin. Kokeilussa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä palvelurakenteiden uudistamiseksi.”
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp