Työnvälitys palasi Ulvilaan – Mukulatorille sisään aika varaten

Tuula Mäntylä (oik.), Lilja Tikka ja Rita Koivisto vakuuttelivat, että toimisto vielä sisustetaan kun sen aika tulee.
Tuula Mäntylä (oik.), Lilja Tikka ja Rita Koivisto vakuuttelivat, että toimisto vielä sisustetaan kun sen aika tulee.

Työllisyyden kuntakokeilun toimisto avautui maanantaina kaupungintalon tuntumassa Mukulatorilla.

Jukka Silvast
Erikoinen tilanne – uusi toimisto, uusi palvelukokeilu ja ovet ovat kiinni, paitsi ajan varanneille. Näinkin koronapandemia tuo heijasteensa elävään elämään. Paikallistoimisto siirtyy normaaliin aukioloviikkoon, kunhan korona antaa periksi.
Ulvilan kaupunki valittiin työllisyyden kokeilupaikkakunnaksi Porin ja Kokemäen rinnalle. Porin seudun ryhmä on yksi 25 kokeilualueesta ja Ulvila yksi niihin kuuluvista 118 kunnasta.

Avajaispäivänä toimistolta löytyi koko henkilökunta – työllisyyspalvelupäällikkö Rita Koiviston lisäksi TE-palveluita edustava TYP asiantuntija Tuula Mäntylä ja TE asiantuntija Lilja Tikka. Tikan työparina toimii Ulvilan kaupungilta työllisyysasiantuntija Tarja Mäkinen. Mäntylän työparina on työllisyysasiantuntija Marjo Leino Porin perusturvasta. Tuula Mäntylä työskentelee osan viikosta Kokemäellä vastaavan kokeilutoimiston palveluksessa.

Lilja vastaa alle 30-vuotiaiden palveluista ja Mäkinen vastaa Liljan kanssa aikuisten työnhaku- ja koulutuspalveluista. Mäntylä ja Leino painottavat työnsä monialaisiin palveluihin, kuten KELA yksilöasiakkaiden sijoitusohjaukseen sekä työkykyä ja toimintakykyä lisääviin palveluihin.

Kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen osa TE-toimistojen työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi.  Avauspäivänä Ulvilalla oli 434 asiakasta.
– Tämä luku elää koko ajan, muistuttaa Tuula Mäntylä.

Yksikön päällikkö Rita Koivisto tiivistää tavoitteen – töitä tehdään, jotta ihmisille löytyisi urapolkuja. Paikallistoimisto pureutuu osatyökykyisten ja hankalasti työllistyvien sijoittamiseen työmarkkinoille, mutta myös nuoriin, alle 30-vuotiaiden työllistämiseen. Paikallistuntemuksen kautta uskotaan saatavan tehoa työnvälistykseen. Lisäksi asiakas saa oman tukihenkilön koko työnhakuprosessin ajaksi.

Sikälikin paikallistoimisto on asiakkaalle merkittävä, että toimistosta annetaan lausunnot ns. rahavirtaan, eli lausunto esimerkiksi KELAlle osoitettaviin työttömyyskorvaushakemuksiin tai ammattiliitoille meneviin korvaushakemuksiin.
Asiakasryhmiksi paikallistoimistoon on nimetty muun muassa velvoitetyöllistetyt, palkkatukityöllistetyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat ja työkokeilijat. Koivisto on aiemmin arvioinut, että suurin osa asiakkuuksista on muita kuin ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille tähtääviä henkilöitä.

Virkailijat kertoivat maanantaina, että uusitun toimitilan sisustaminen on kesken. Aulaan rakennetaan maaliskuussa myös vastaanottotiski, jolloin jo varaudutaan tulevaan avoimeen sisäänkäyntiin. Aulassa osataan jo ohjata neuvoa tai työtä etsivät sopivaan palveluun, oli se sitten paikallistoimisto, TE-toimisto tai vaikka starttiraha-asioissa Ulvilan yritysasioita hoitava Prizztech.

Koivisto kertoo, ettei paikallistoimiston asiakkaaksi kenenkään nykyisen TE-toimiston asiakkaan tarvitse erikseen hakeutua, vaan siirtyville tulee henkilökohtainen kutsu aikanaan.
Kuntakokeilun aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta.
Rita Koivisto kertoo, että ajatuksissa on järjestää huhtikuussa avointen ovien päivä, koronan sallimissa rajoissa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp