Palokujan liittymä suljetaan autoliikenteeltä maanantaina

Eetu Elohaka seisoo samalla linjalla, johon asetetaan reunakiveys estämään kääntymisen Palokujalle. Taustalla rakentuu Sahamäkeen kauppakortteli.

Vain kulkuväylä kevyelle liikenteelle jää avoimeksi, kun Palokujan ja Yhdystien liittymä suljetaan maanantaina.

Jukka Silvast
Tiistaina aamulla autoliikenne Palokujaa pitkin Yhdystielle ja vastakkaiseen suuntaan oli vilkasta. Ulvilan kaupungin suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Eetu Elohaka arvioi, että Palokuja vanhana Lattomerentienä on edelleen totuttu kulkuväylä. Mutta ensi maanantaina moottoriajoneuvoliikenne päättyy.
– Liittymä katkaistaan lähinnä Palokujan liikenteen rauhoittamiseksi sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi Yhdystiellä uuden Etupalokujan liittymän rakentamisen seurauksena, Elohaka sanoo.

Palokujan vastakkaisella puolella Sahamäessä rakentuu Satakunnan Osuuskaupan kauppatontti kovaa vauhtia. S-marketin runkorakenteen piirtyvät jo maisemaan. Parin seuraavan viikon aikana Ulvilan kaupunki aloittaa pohjatyöt Yhdystien ja uuden Etupalokujan liittymässä. Kesäkuussa kauppa-aluetta halkova Etupalokuja saanee jo pikipinnan.

Elohaka kertoo, että Palokujan sulkeminen ei aiheuta syvien kaivantojen tekoa, joten kevyen liikenteen kulku pyritään mahdollistamaan koko työn ajan.
– Työ alkaa reunakivien asentamisella nykyiseen liittymään. Yhdystiellä kulkuun työ ei sinänsä vaikuta, mutta ajonopeudet toivotaan sopeutettavan tietyömaahan tarkkaavaisuutta unohtamatta.
– Kun liittymä on moottoriajoneuvoilta suljettu liikenne ohjautuu enemmän Lattomerentielle. Voi toki olla, että koulukeskukselle ajoa tapahtuu jatkossa myös Välikujan kautta, mutta olisi toivottavaa, että sinnekin pääsääntöisesti ajettaisiin Yhdystien kautta, Elohaka sanoo.

Työt tapahtuvat 3. vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa liittymään asennetaan reunakivi ja reunakiven takaosa mursketetaan. 1. vaiheessa myös Palokujan nykyinen ajorata uuden kevyen liikenteen väylän kohdalta kavennetaan ja siihen asetetaan portti moottoriliikenteen estämiseksi. Tämän jälkeen alueet päällystetään, jonka jälkeen reunat viimeistellään. Työn lopullinen valmistuminen riippuu päällystysurakoitsijan aikataulusta.

Elohaka kertoo, että uusi järjestely on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Voimassa olevaan asemakaavaan tämä muutos tehtiin vuonna 2016.
Katusuunnitelma, jossa nämä järjestelyt on esitetty, hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa syyskuussa viime vuonna ja vahvistettiin lokakuussa.

Liittymä katkaistaan reunakivellä. Palokujan ajorata kavennetaan kevyen liikenteen väylällä noin 3,5 metriä leveäksi ja väylälle asennetaan portti moottoriajoneuvoliikennettä estämään.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp