Päällikkö hakuun – Ulvilaan oma pieni työvoimatoimisto

Henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuominen uskoo, että uusi työllistämismalli on aiempaa ketterämpi.
Henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuominen uskoo, että uusi työllistämismalli on aiempaa ketterämpi.

Palkattava määräaikainen päällikkö saa koko kaupungin työllisyyspalvelut johdettavakseen.

Jukka Silvast
Ulvila valmistautuu tiiviisti työllisyyden kuntakokeilun aloittamiseen. Maanantaina kaupunginhallitus päätti määräaikaisen työllisyyspalvelupäällikön toimen perustamisesta. Kuntakokeilun henkilöstölle etsitään parhaillaan toimipaikkaa.
Uusi yksikkö on tavallaan kaupungin oma pieni työvoimatoimisto.
– Toimistossa aloittaa kolmen henkilön tiimi, kaupungin henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuominen avaa tulevaa.

Ulvila on aiemmin kesällä hyväksytty mukaan Porin ja Kokemäen muodostamaan työllisyyden kuntakokeilualueeseen. Ulvilaan muodostettavan oman tiimin pitäisi saada uutta vauhtia peruspäivärahalle pudonneiden pitkäaikaistyöttömien, alle 30-vuotiaiden ja maahanmuuttajien työllistymiseen. Kokeilu pitäisi saada kokonaisuudessaan käyntiin 1. tammikuuta.
Uusi työllisyyspalvelupäällikkö ottaisi kaupungin työllisyyspalveluiden johdon käsiinsä ja samalla osan henkilöstöpäällikön tehtävistä. Lisäksi jo olemassa oleva työpajatoiminta jää uuden päällikön johdettavaksi.

Kuntakokeilun eduksi Tuominen näkee sen, että työllistämiseen saadaan lisää ns. ketteryyttä, kaupungin sisällä tunnetaan asiakaskunta ehkä paremmin kuin TE-toimiston laajassa organisaatiossa ja työttömälle saadaan selkeämmin ns. oma virkailija hoitamaan työllistettävän asioita.

Tuominen korostaa, että samalla paikalliset yrittäjät halutaan tiiviimmin mukaan pohtimaan ratkaisuja. Tiimille annetaan aiemmin selkeämpiä keinoja kontaktoida yrityskenttää.
– Kaupunki on pohtinut, että Ulvila ryhtyisi maksamaan myös rahallista Ulvila-lisää yritykselle, joka palkkaa kohderyhmään kuuluvia, Tuominen avaa suunnitelmaa.
Kuntalisää jotkut kunnat ovat aiemminkin käyttäneet työllistymisen edistämiseen. Ulvilassa tämä olisi uusi elementti.

Kokeiluun kuuluu sekin, että Satakunnan TE-toimistosta siirtyy Ulvilan työnjohdon alle 1,8 henkilötyövuoden panos, josta yksi henkilötyövuosi on työllisyysasiantuntija ja loppu muita asiantuntijoita.

Työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan pitkäaikaistyöttömien määrän laskua 5–10 prosentin vuosivauhdilla ja työmarkkinatuen menojen laskua 7–10 prosentin vuosivauhtia. Uuden päällikön palkkakustannukset ovat noin 52 000 euroa vuodessa. Ensi vuoden palkkakustannukset katetaan sillä, kun kaupungin työmarkkinatukeen kulutettu summa vähenee 10 prosenttia.

Työllisyyden kuntakokeilussa Ulvilan työnjohdon alle siirretään oikeudet myöntää palkkatukia, starttirahaa ja kulukorvauksia sekä osuus koulutus- ja valmennuspalveluista.
Työllisyyspalvelupäällikön toimi laitetaan hakuun jo kuluvalla viikolla. Valitun pitäisi aloittaa tehtävässä 1.11. Tehtävä jatkuu 30.6. 2023 saakka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp