Naapurikuntien ammattilaiset on varattu apuvoimiksi

Vesihuoltoinsinööri Jukka Valtonen sanoo, että vedenjalostuksen jatkuminen on koronakriisiä ajatellen turvattu monella tasolla.

Ulvilan veden saantia turvataan tiukoilla koronaohjeilla. Naapuriapu sekin on mietitty valmiiksi.

Jukka Silvast
Ei hätää, vesi jalostuu Ravanin vedenottamolla ainakin toistaiseksi, mutta vesihuoltoinsinööri Jukka Valtonen muistuttaa tarkkuudesta. Koronapandemia tuntuu leviävän juuri tällä erää herkemmin kuin koskaan.
Vesilaitoksen piiriin kuuluvat myös vesi- ja viemäriverkon rakentaminen ja huolto.
– Meillä on kolmessa, neljässäkin ryhmässä väkeä erillään työmailla. Ravanissa vedenvalmistajia on kaksi päähenkilöä, he ovat vain puhelinyhteydessä. He eivät siis kohtaa toisiaan. Lisäksi on kaksi varahenkilöä, jotka osaavat valmistuksen. He eivät käy vesilaitoksella niin usein kuin päähenkilöt. Jokainen viikonpäivä laitoksella kuitenkin käydään, Valtonen kertoo.
– Siellä fyysisesti ei tarvitse olla, mutta siellä on henkilö, koska on aina huoltoa ja kemikaaliseurantaa.
Tulosaluevastaava Jukka Valtonen kertoo, että Ravanissa on automaattinen vesilaitos, jota täytyy valvoa. Vesilaitteiden täytyy olla jatkuvan valvonnan alaisena. Kaikkea ei pysytä antureilla toteamaan, joten täytyy käydä katsomassa paikan päällä.

Vaikka laitteita valvotaan, Valtonen sanoo, että vesilaitoksella ongelmat usein ovat sitten niin erikoisia, että yhteys otetaan laitevalmistajiin. Lisäksi tarkkaillaan koko ajan, mistä vedenottokaivosta vettä otetaan laitoskäsittelyyn. Viikoilla on eroja, päivilläkin vedenoton suhteen.
– Pohjavesikaivoja vaihdellaan, veden laatu vaihtelee pinnan mukana, myös mistä kohtaa otetaan vettä. Aina ei voi ottaa samasta paikasta.

Ulvilalaiset lähikuntien vesilaitosten kanssa yhdessä ovat rakentaneet taustalle varajärjestelmän henkilökunnan saamiseksi mahdollisen tautiaallon iskiessä.
– Lähikuntien laitosten henkilökuntaa pysytään lainaamaan, olemme yhteistyössä. Lähikunnista saamme apua. Se ei ole virallista, mutta olemme tästä yhteisesti sopineet.
– Meiltäkin voi lähteä apuvuomia vaikka Euraan tai Kokemäelle, jos tarve vaatii.

Henkilökunnan saaminen vedenvalmistukseen on elintärkeää. Ulvilassa paitsi kotitaloudet ja terveydenhuolto, valtakunnan mitassa toimiva Satamaito on myös merkittävä vedenkäyttäjä. Se käyttää noin 30 prosenttia kaupungin kulutuksesta.
Ulvilan on valmisteltu vesi-investointeja. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Ravanin laitos nykyaikaistetaan ja Porin suuntaan rakennetaan yhdysvesilinja. Alustavasti laskettuna investointiin sijoitetaan noin 2,5 miljoonaa euroa.
Valtonen ennakoi, että yhdysvesiputken suunnittelu alkaa kesällä, ja rakentaminen vielä kuluvan vuoden puolella.
Putki Poriin tulee olemaan niin mittava, että sen avulla tuotetaan Ulvilaan vesijohtovesi siksi aikaa kun Ravanin laitos uudistetaan. Yhdysputki on myös kriisivarmuutta.
Jos nyt omassa vedentuotannossa tulisi ongelmia, nykyisellään veden riittävyyttä Valtosen mukaan pitää jännittää. Uusi putkiyhteys poistaa jännitysmomentin.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp