Lupalautakunta ei vakuuttunut hiljaisuuden säilymisestä

Joutsijärven alueen arvo retkeily- ja virkistyskäytössä painoi lupalautakunnassa enemmän. Kuva: Pauliina Vilpakka
Joutsijärven alueen arvo retkeily- ja virkistyskäytössä painoi lupalautakunnassa enemmän. Kuva: Pauliina Vilpakka

Ulvilan lupalautakunta hylkäsi maarakennusyrityksen lupahakemuksen louhia kalliota Joutsijärven läheisyydestä.

Koneurakointi Teemu Hietanen Oy:n lupahakemus hylättiin Ulvilan lupalautakunnassa keskiviikkona äänin 1-4. Yritys haki Ulvilan kaupungilta lupaa maa-ainesten ottoon, kallion louhintaan ja murskaukseen Kullaan Hissulanmäessä. Luvan myöntämisen puolesta äänesti Jarkko Stenfors ja vastaan olivat Minna Koivunen, Matti Tuominen, Mikko Heinimäki ja Anne Mäntylä.

Tapauksen esittelijänä toiminut ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa jätti lupalautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteensä kirjattavaksi pöytäkirjaan. Hakija voi valittaa päätöksestä Vaasan Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.

Hankkeen vastustajia huolettaa hiljaisuudestaan tunnetun Joutsijärven rauhan rikkoutuminen, melu, pöly ja liikenteen lisääntyminen. Mökkiläiset ja alueen asukkaat vastustivat hakemusta keräämällä adressin, johon saatiin yli 800 nimeä.

Ulvilan lupalautakunnan puheenjohtaja Minna Koivunen kertoo, että lupalautakunnan keskustellessa asiasta esiin nousivat voimakkaasti Joutsijärven alueen hiljaisuus, luontoarvot ja vetovoimaisuus.
– Ymmärrän senkin, että yrittäjällä on omistamaansa maahan käyttöoikeus. Mutta pitää ottaa huomioon myös toiminnan vaikutukset ympäristölle. Vaikka paperilla näyttää siltä, ettei melutaso nouse yli sallitun rajan louhimon ulkopuolella, sitä ei voida kuitenkaan toteen näyttää, etteikö luonnonrauha ja alueen hiljaisuus siitä häiriintyisi, Koivunen sanoo.

Hän lisää, että kuntien lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu luonnon monimuotoisuuden ja maakuntakaavan tavoitteiden edistäminen.

Suunniteltu kiviaineksen ottoalue sijoittuu maakuntakaavassa mv3 -merkinnällä merkityn alueen sisälle. Merkintä mv3 tarkoittaa merkittävää luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykettä, johon kohdistuu luontomatkailun, virkistyskäytön ja luonnonsuojelun kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita. Satakuntaliitto toi esiin lausumassaan, ettei hakija ole suunnittelussa ottanut huomioon ottamisalueen sijoittumista luontomatkailun kehittämisvyöhykkeelle. Suunnitellun ottamisalueen itäpuolelle sijoittuu myös ulkoilureitin yhteystarvetta osoittava merkintä, jonka mukaan maankäytön suunnittelulla on turvattava ulkoilureitin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.

Koneurakointi Teemu Hietanen Oy vetoaa vastineessaan muun muassa siihen, että esimerkiksi Karvian ja Honkajoen suunnilla maa-aineksenottolupia on myönnetty mv3 alueen sisälle. Yritys ehdottaa myös, että mikäli alue soveltuu ottamistoiminnan jälkeen osaksi ulkoilureittiä, se voisi sisältää esimerkiksi autojen paikoitusalueen ja retkeilyreittien opasteita. Maa-aineksen ottolupaa on haettu 10 vuodeksi eteenpäin.

Pauliina Vilpakka

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp