Lukuisia avoimia kysymyksiä ilmassa

Valtuuston puheenjohtaja Anne Holmlund ja valtuutetut Pekka Tuori ja Vesa-Pekka Raune pitivät palaverin, miten Jaana Viitakosken jättämät luottamushenkilöpaikat täytetään. Vesa Lahdenperä ja Kukka-Maaria Valkolumme saatiin lopulta valittua.
Valtuuston puheenjohtaja Anne Holmlund ja valtuutetut Pekka Tuori ja Vesa-Pekka Raune pitivät palaverin, miten Jaana Viitakosken jättämät luottamushenkilöpaikat täytetään. Vesa Lahdenperä ja Kukka-Maaria Valkolumme saatiin lopulta valittua.

Korjataanko terveyskeskus vai tehdäänkö uusi? Millainen päiväkotimalli linjataan kaupunkiin? Leena Jokinen-Anttila (sd.) katsoo, että nämä ratkaisut pitäisi tehdä ennen ensi vuoden talousarvion paalutusta.

 

Jukka Silvast
Kaupunki on vetänyt pois kuluvan vuoden menopuolelta terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelumäärärahan 200 000 euroa. Pohdittavana on, korjataanko vanha rakennus vai rakennetaanko kokonaan uusi.
– Hinnan ero on niin pieni, että uskon valtuutettujen kääntyvän uudisrakennuksen kannalle, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Jokinen-Anttila pohdiskelee.
Hän sanoo, että pakko Ulvilaa on myös kehittää. Päiväkotikysymyksen ratkaisu jäi pari vuotta sitten auki, jolloin puhuttiin eräänlaisesta perhekeskuksesta – yhdestä isosta lasten päivähoitopaikasta monen ja vanhan sijaan.

Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka vahvistaa, että tämä terveyskeskusratkaisu on selvityksen alla. Mutta niin on paljon muutakin. Kaupunginjohtajan näkemys on, että ensi vuoden talousarvioon pitäisi sisällyttää tuntuvia, näkyviä ratkaisuja talouden oikaisemiseksi.
– Löysät on otettu jo aiemmin pois, eikä tähän ole nyt helppoja ratkaisuja.
Hän ei avaa valmistelussa olevia asioita enempää tässä vaiheessa pelkästään työrauhan säilymisen vuoksi. Talous- ja tuottavuusohjelmaa varten on haastateltu Löfbackan mukaan iso määrä henkilöstön edustajia ja luottamushenkilöitäkin. Kun virkamiehet ja palkattu konsulttiyritys tekevät esityksiä, poliittinen ohjausryhmä tekee valikointia, minkä asioiden kanssa selvitystyötä jatketaan.

Aikataulutuksen mukaan talousarvio ja TT-ohjelma päätetään joulukuun valtuustossa, molemmat omana pakettinaan. Jos ensin päätettävään talousarvioon 2021 ei sisälly ratkaisuja, jotka tehdään TT-ohjelmasta päätettäessä, toimenpiteet sisällytetään myöhemmin ensi vuoden aikana talousarviomuutoksina.
– Pakko olisi saada jotain toimenpiteitä aikaiseksi ensi vuonna, rahoituksesta puuttuu aika iso osa, kaupunginjohtaja sanoo.

Valtuutetuille järjestettiin maanantaina ennen varsinaista kokousta pienimuotoinen budjettiseminaari. Kaikki lautakunnat ovat tehneet omat esityksensä. TA:n valmistelu jatkuu saatujen esitysten pohjalta.
Valtuutettu Mario Heinilä (kd.) totesi valtuuston kokouksen aikana, että näkymä taloudessa vetää vakavaksi ja budjetin rakentamisesta ei ole helppoa tehtävää taloutta suunnitteleville. Hän toivoi neuvokkuutta ja viisautta, jotta Ulvila ei ajautuisi kriisikuntien joukkoon.

Kuluvan vuoden talouden talousarviomuutoksia käsiteltäessä valtuusto hyväksyi arvion, että kuluva vuoden alijäämä asettuu 700 000 euroon. Verotulot ennakoidaan jäävän 3 miljoonaa euroa talousarviossa odotettua pienemmiksi. Valtion lisätalousarviossa myönnetty koronatuki huomioiden valtionosuuksien määrää on lisätty 2,6 miljoonalla eurolla.
Loppuvuoden ennusteisiin liittyy paljon vielä epävarmuutta. On todennäköistä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määräraha ylittyy vähintään puolella miljoonalla eurolla.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp