Leppäkoski Group miettii oman puukattilan rakentamista Ulvilaan

Toimitusjohtaja Juha Koskinen tulee esittelemään runsaan viikon kuluttua yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoja. Ratkaisuja yhtiö tekee vielä kevään aikana.
Toimitusjohtaja Juha Koskinen tulee esittelemään runsaan viikon kuluttua yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoja. Ratkaisuja yhtiö tekee vielä kevään aikana.

Ulvilan Lämpö Oy:n ostanut Leppäkosken Lämpö Oy pohtii oman kattilalaitoksen rakentamista Ulvilaan.

Jukka Silvast
Leppäkoski Groupin toimitusjohtaja Juha Koskinen näkee, että pinnalla oleva ilmastokeskustelu merkitsee samalla avautuvia mahdollisuuksia energiantuotantoon.
– Lämpöpuolta ajatellen 2-suuntainen lämpökauppa lisääntyy, myös kilometrien syvyisiin syväreikiin tukeutuvat maalämpöratkaisut. Lisäksi ydinkaukolämpöä kehitetään maailmalla koko ajan. Suomessa ydinkaukolämpö koskettelee enemmänkin Helsinkiä, Koskinen sanoo.

Leppäkosken Lämpö kuuluu Leppäkoski Groupiin. Miten tulevaisuudessa kaukolämpö tuotetaan ulvilalaisille asiakkaille, se ratkaistaan aivan lähikuukausina. Kun nykyinen lämmönhankintasopimus päättyy Pori Energian kanssa, Ulvilan kaukolämpöverkkoon toimitettava lämpö aiotaan joko ostaa ulkopuoliselta toimittajalta tai tuottaa omassa lämpölaitoksessa.
Ratkaisuja toimitusjohtaja Koskinen sanoo tehtävän kevään aikana. Selvityksen alla on oman kattilalaitoksen rakentaminen.
– Ratkaisu tehdään kilpailukyvyn näkökulmasta. Haluamme pitää hinnan kilpailukykyisenä, hän sanoo ottamatta kantaa ratkaisumalliin.

Pori Energian tuottama kaukolämpö on Leppäkosken silmissä ekologisesti tuotettua, joten se täyttää Leppäkosken arvojen mukaisen luonnonläheisyysmääritelmän – varsinkin kun Poriin valmistuu uusi voimala. Jos Leppäkoski tekisi Ulvilaan omansa, se tukeutuisi pääosin puupohjaisiin jakeisiin, kuten puunjalostusteollisuuden sivutuotteisiin ja metsähakkeeseen.
– Sijoittaisimme sen sellaiseen paikkaan, ettei se tuota häiriötä lähiympäristölle, eikä se tulisi aivan taajamaan tai sen kupeeseen.

Juha Koskinen huomauttaa, että alalla ollaan murroksessa, ja uusille liiketoimintamuodoille syntyy tilaa.
– Murroksessa on nyt oltava mukana, hän tarkentaa.
Ulvilan Kettumetsään suunniteltua biokaasulaitosta on yhtiössä seurattu. Siinä kiinnostaa etenkin liikennekaasu, onhan konsernilla ennestään liikennekaasun jakeluasema Nokialla. Konserni laajentaa Pirkanmaalla rakentamalla mahdollisesti toisen aseman Vaasaan johtavan valtatien varteen.
– Olemme kiinnostuneita, hän sanoo biokaasuhankkeesta.
Porilainen Biogas Energy on suunnitellut laitosta paitsi teollisuuden tarpeisiin, myös lähelle valtatie kakkosta liikennepolttoaineen myyntiä ajatellen. Yhtiö on jättänyt ympäristölupahakemuksen kaupungin käsittelyyn.

Kun yhtiö maaliskuun 16. esittelee kaupunginvaltuutetuille yhtiön tulevaisuudensuunnitelmia, esillä ovat myös jo olemassa oleville asukkaille tarjottavat älykkäät energiatehokkuuspalvelut.
– Älykkäillä lämmityksen ohjauspalveluilla saavutetaan muun muassa parempi asumismukavuus ja tasaisempi tehontarve. Lisäksi niiden avulla voidaan entistä tehokkaammin optimoida omaa energiankäyttöä, hän kuvaa mahdollisuuksia.
Koskisen mielestä pienempi kulutus on myös pienempi hiilijalanjälki. Miten kustannukset älyratkaisuissa jaettaisiin, on hänen mukaansa neuvoteltavissa.

Talvi on ollut lämmin. Juha Koskinen laskee, että tammikuussa energiaa myytiin yli 20 prosenttia normaalia vähemmän.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp