Leineperissä kalatietyöt alkavat syyskuun alussa

Leineperin ruukkikylän kohdalla oleva pato nykyisellään estää nousukalojen vaelluksen joen ylävirran lisääntymissorakoille. Kalatie rakennetaan valtion varoin ja WWF toimii työnjohdollisena asiantuntijana.
Leineperin ruukkikylän kohdalla oleva pato nykyisellään estää nousukalojen vaelluksen joen ylävirran lisääntymissorakoille. Kalatie rakennetaan valtion varoin ja WWF toimii työnjohdollisena asiantuntijana.

Ruukkikylän padon viereisestä kalatieurakasta tarjouspyynnöt lähtevät ely-keskuksesta lähipäivinä.

Jukka Silvast
Harjunpäänjoen kalatieurakointi jatkuu vihdoin. Varsinais-Suomen ely-keskus päätti aikataulusta, jonka mukaan Leineperin padon ohittavaa kalatietä ryhdytään rakentamaan syyskuun alussa.
Johtava kalatalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen sanoo, että urakkaa siirretään kesän yli varmuuden vuoksi, sillä Leineperin kesä voisi häiriintyä työmaasta.
– Teemme padon ohittavan kalatien syyskuun ja joulukuun välisenä aikana.

Harjunpäänjokeen suunnitellut uudet kalatalouskunnostukset olivat pitkään pysähdyksissä. Tehtaankoskea, Vanhanmyllynkoskea ja Solakoskea koskeneesta urakoitsijavalinnasta oli valitettu Markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on käsitellyt asian. Ely-keskus myönsi käsittelyvaiheessa tehneensä virheellisen hankintapäätöksen ja keskeytti hankinnan. Tarjouskierrosta ei ole aloitettu vielä uudelleen. Triipponen arvioi, että siihen palataan vasta ensi vuoden puolella – kokemuksista oppineena.

Kalatie muokkaa Leineperissä sillan seutua huomattavasti, sillä kaloille muokattava ja rakennettava sivuväylä alittaa kaksi tieuraa. Betonirakenteet Triipposen mukaan ovat vaativia rakennelmia valmistettavaksi. Teiden alitus tapahtuu tunnelissa, laatta tulee kanneksi.
Sillan alapuolelle kosken rantaan muokataan luonnonmukaiset kivirakenteet, josta kala pääsee ”ohituskaistalle”. Triipponen sanoo, että luontojärjestö WWF hoitaa kalatien luonnonmukaisten rakenteiden työmaavalvonnan.
– Se on tärkeää työtä, jotta kalatie toimii hyvin.

Triipponen ei osannut vielä tiistaina sanoa, sijoitetaanko rakenteisiin laskuria tai kameraa, joista voisi seurata nousukalan määrää tai tarkkailla kalaliikennettä. Hän sanoo, että siitä täytyy keskustella vielä kalatalousasiantuntijoiden kanssa erikseen.

Harjunpäänjokea on pidetty arvokkaana kalataloudellisesti nousukalojen lisääntymisalueena. Harjunpäänjoki haarautuu Kokemäenjoesta Porin kaupungin alueella ennen Ulvilaa. Harjunpäänjokeen jää näiden kunnostustöiden jälkeen pikkupatoja, jotka sijaitsevat lähellä latvavesien järviä.
Triipponen huomauttaa, että kun viimeisimmät tekemättömät kalataloustyöt tehdään, kaloille avautuu useita kilometrejä uutta nousuväylää. Kalakantojen hoito-ohjelmaan on nimetty Harjunpäänjoessa kaikkiaan 16 koski- tai patopaikkaa.
– Veden osalta Harjunpäänjoki on hyvä, valuma-alueet ovat metsäisiä seutuja.

Leineperin padon ohitus maksaa useita satoja tuhansia euroja. Sen maksaa valtio. Luontojärjestö WWF tulee mukaan työpanoksellaan. Luvitus on kunnossa.
Jotkut ovat nähneet, että kalatie ruukkualueella palvelisi myös vaelluskaloista kiinnostuneita eräänlaisena matkailukohteena.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp