Lapsiperheiltä toivelista

"Vastausten monipuolisuus yllätti. Tämän pohjalta olemme voineet aloittaa suunnittelun käytännön toimenpiteistä", hanketyöntekijä Henna Vaahtera kertoo. Kuva: Jukka Silvast
“Vastausten monipuolisuus yllätti. Tämän pohjalta olemme voineet aloittaa suunnittelun käytännön toimenpiteistä”, hanketyöntekijä Henna Vaahtera kertoo. Kuva: Jukka Silvast

Kasvun kohtaamispaikka -hankkeen merkeissä kysyttiin, mitä päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat haluavat lapsiperheiden palveluiksi Ulvilan kaupungissa. Päiväkotien ja neuvoloiden julistepohjille sekä netin kautta kaupunki sai 66 vastausta. Paperialustalle sai kirjoittaa toiveita maaliskuussa kahden viikon aikana ja netissä pääsivät osallistumaan nekin, joiden lapset eivät käytä kaupungin päivähoitomahdollisuutta.
– Vastausten monipuolisuus yllätti. Tämän pohjalta olemme voineet aloittaa suunnittelun käytännön toimenpiteistä, hanketyöntekijä Henna Vaahtera kertoo.

Pohjakysymyksenä oli, millaiseen toimintaan lapsiperheet haluaisivat Ulvilassa osallistua ja missä toimintaa voisi olla. Ensimmäinen kysely tehtiin jo viime marraskuussa ja maaliskuussa kysely tehtiin uudelleen.
– Vastauksista 27 liittyi liikuntaan, joka oli suurin toiveiden kohde. 21 vastauksessa toivottiin luontoon ja ulkoiluun liittyvää, Vaahtera kertoo.
Vastauksissa toivottiin retkiin, ulkoilumahdollisuuksiin ja ohjattuihin eräretkiin liittyviä toimintoja. Myös liikuntaan liittyvät lajikokeilut ja tapahtumat nousevat esiin vastauksissa.

Henna Vaahtera kertoo, että kulttuuuripuolelta haluttiin musiikillisia palveluja ja musiikkitaitojen kehittämistä sekä askartelua. Hän huomauttaa, että monia toivottuja asioita Ulvilassa jo tarjotaan, mutta näistä keskustellaan lisää.
Vastausten pohjalta tehtyjä suunnitelmia oli valmiina jo maaliskuussa, mutta poikkeustila tuli väliin. Muun muassa Massille kaavailtu ulkoilutapahtuma siirtyi ensi syksyyn. Naparantaan on ajateltu kesäksi perheiden puistotoimintaa.
Kasvun kohtaamispaikan lisäksi on varhaiskasvatuksessa meneillään Ilo kasvaa liikkuen -hanke.
– Kysely osoitti, että kaupungin sisällä poikkihallinnolliselle työlle sekä järjestöjen ja seurojen väliselle keskustelulle on tarvetta, Henna Vaahtera sanoo.
Pian lähtee varhaiskasvatuksen palvelupaikkojen välityksellä kysely vanhemmille, onko heillä omien kiinnostustensa puitteissa mahdolllisuus lähteä suunnittelemaan kaupungin kanssa yhdessä toimintaa. Vanhammat halutaan osallistaa kehitystyöhön.

Myös vastaukset aiotaan julkistaa näinä päivinä ainakin peda.net-sivustolla (https://peda.net/ulvila). Vastaukset ovat kaikkien ulvilalaisten toimijoiden käytettävissä.

JUKKA SILVAST

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp