Koskin ja Kaasmarkun koulujen suljettuja osia odottaa remontti, koska ilman korjauksia ei tiloja voi avata

Koskin koulun uudempi koulurakennus on kokonaan käyttökiellossa. Kuva: Katri Mäenpää
Koskin koulun uudempi koulurakennus on kokonaan käyttökiellossa. Kuva: Katri Mäenpää

Nopeat tiivistyskorjaukset pakko tehdä ennen ensi lukuvuotta.

Katri Mäenpää

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä asetti Koskin koulun uudemman koulurakennuksen ja Kaasmarkun koulun vanhan koulun käyttökieltoon marraskuussa. Taustalla tässä on keväällä tehdyt kuntokartoitukset, joiden mukaan rakenteissa oleva kosteus ja ilmavuodot ovat vaikuttaneet koulujen sisäilmaan.
Vaadituista korjaustoimenpiteistä on nyt valmistunut kustannusarvio, jota sivistyslautakunta käsittelee illan kokouksessa.
– Olemassa olevat rakenteet ja rakenteiden osat pitää korjata niin, että ne eivät pääse vaikuttamaan rakennusten sisäilmaan. Ennen kuin vähintään tiivistyskorjaus on tehty, rakennuksia ei voi ottaa käyttöön, talonrakennusinsinööri Harri Särkipaju selventää.
Tiivistyskorjausten kustannusarvio on molempien koulujen osalta 165 000 euroa. Lisäksi kustannusarvio on laadittu laajemmasta peruskorjauksesta.
– Tässä kohtaa sivistyslautakunta saa kustannusarviot tiedoksi. Terveysviranomainen edellyttää, että meidän pitää antaa korjaussuunnitelma maaliskuussa. Siinä kerrotaan, mitä tehdään ja millä aikataululla. Vähimmäisvaatimuksena on, että nopeat tiivistyskorjaukset tulee olla tehtynä viimeistään elokuussa, jotta koulutyö voidaan ensi lukukaudella käynnistää turvallisessa oppimisympäristössä.

Käyttökielto vaikuttaa huomattavasti koulunkäyntiin. Koskin koululla käyttökiellossa on uudempi rakennus kokonaisuudessaan, johon kuuluvat muun muassa liikuntasali, käsityöluokat ja ruokala. Oppilaat käyvät syömässä Kullaankodossa. Kaasmarkun koululla on niin ikään liikuntasali pois käytöstä.
Vaikka koulujen peruskorjaukseen ei ole pakko ryhtyä heti, ovat rakennukset Särkipajun mukaan sellaisessa elinkaaren vaiheessa, että korjaukset tulevat eteen jossain vaiheessa. Kustannusarviot Koskin koulun molempien rakennusten peruskorjaukseen on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa ja Kaasmarkun koulun rakennusten korjaus 2 miljoonaa euroa.
– Tässä kohdin on hyvä saada peruskorjauksiin kustannusarvio, jotta voimme tulevaisuudessa niihin varautua. Tosiasia on kuitenkin se, että tämän päivän hintoihin liittyy epävarmuustekijöitä. Emme tiedä hintoja edes kuukauden päähän.

Harri Särkipaju kertoo, että koulujen peruskorjauksen neliöhinta on Suomen keskiarvoa. Esimerkiksi Kaasmarkun vanhan koulun peruskorjauksen kustannusarvio on noin 2 500 euroa/m2. Uudemman rakennuksen peruskorjauksen kustannusarvio on noin 1 700 euroa/m2.
– Vanhan koulun hintaa nostaa esimerkiksi se, että sinne pitää rakentaa ilmanvaihtojärjestelmä kokonaisuudessaan. Rakennus pitää remontoida nykyvaatimusten mukaan ennen kuin toimintaa siellä voidaan käynnistää.
Koskin koulun peruskorjauksen kustannusarviot ovat samaa luokkaa. Nyt käyttökiellossa olevan rakennuksen kustannusarvio on noin 2 500 euroa/m2 ja vanhemman rakennuksen hieman yli 1 000 euroa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp