Keskustelu liikuntahalleista sai jatkoa valtuustossa

Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola esitteli Ulvilan valtuustolle uutta kaavoituskatsausta. Kuva: Jukka Vilponiemi
Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola esitteli Ulvilan valtuustolle uutta kaavoituskatsausta. Kuva: Jukka Vilponiemi

Jukka Vilponiemi
Liikuntapaikkarakentaminen tulee olemaan Ulvilassa kuuma aihe vielä pitkään. Kaupunginvaltuustossa jätettiin maanantaina 13:n valtuutetun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että kaupunki tekee tekonurmipohjaisesta liikuntahallista tarveselvityksen sekä kaavoittaa sille soveltuvan paikan.
Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Roope Rantala (kok.) perusteli aloitetta sillä, että ulvilalaiset urheiluseurat sekä koulut ovat vaatineet kaupunkiin lisää liikuntatilaa.

Porin Karhuhallia lukuun ottamatta Satakunnassa ei ole vastaavaa hallia, joten Ulvilan halli palvelisi aloitteen mukaan laajempaankin käyttöä. Sama asia oli epävirallisesti esillä aiemmin tänä vuonna sivistyslautakunnassa Friitala-talon liikuntasalin vuokrauksen yhteydessä.

Asiaan on varauduttu jo tuoreessa kaavoituskatsauksessa, jonka valtuusto hyväksyi maanantaina yksimielisesti kiitosten kera.

Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virolan esittelemässä kaavoituskatsauksessa muun muassa todetaan, että Sahamäen ja Palovainion asemakaavan laajennuksessa on varauduttu liikuntapaikkarakentamiseen pesäpallokentän ja koulukeskuksen läheisyyteen.
Tässä vaiheessa kaavoituksen aloittaminen on merkitty 3–5 vuoden päähän.

Toisen liikuntapaikka-aloitteen teki Juha Tenho (kesk.), jonka mukaan Ulvilan on aloitettava Kullaan lähiliikuntapaikan toteuttaminen. Aloitteessa esitetyt vaihtoehdot ovat Koskin koulun liikuntasalin peruskorjaus tai uuden salin rakentaminen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti aloitteen, jossa esitetään lasten ja nuorten liikuntasalivuorojen muuttamista maksuttomiksi.

Maanantain kokouksen pääaihe oli kuitenkin jo mainittu kaavoituskatsaus 2023. Sen tavoitteena on ajanmukaistaa Ulvilan monin paikoin vanhentunutta kaavoitusta.
Tärkeimmät yleiskaavakohteet ovat keskustaajaman vanhentuneet yleiskaavan uudistaminen tavoitevuoteen 2045, Suosmeren koulun uutta käyttöä mahdollistava yleiskaavan muutos, Harjunpään ja Sunniemen taajamien laajennusta koskeva yleiskaava sekä Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava.

Tärkeimpiin asemakaavahankkeisiin kuuluvat Hannulan teollisuusalueen kaavalaajennus koskien UTU:n kaavoittamattomia tontteja, Uotilan jokimaisemaan sijoittuvan omakoti- ja rivitaloalueen kaava, Palovainion asuinalueen ja virkistysalueen laajennus, ja keskustan asemakaava laajennus, joka mahdollistaa valtatie 2:n ja Friitalan eritasoliittymän rakentamisen.
Lisäksi keskustan asemakaavaa on tarkoitus laajentaa Koulukujan ja kirjaston taakse sijoittuvan kerrostaloalueen mahdollistamiseksi.

Kahdeksan kunnan uutta jätehuoltoyhtiötä hallinnoivaan jätehuoltojaostoon valittiin Ulvilan edustajiksi Harri Saarenmaa (sd.) ja Tiina Ahonen (kok.). Saarenmaa nimettiin samalla jaoston varapuheenjohtajaksi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp