Kesästä kunnialla – syksy voi tuoda yllätyksiä

Paula Tuohino-HAkala toimii yhteiskoulussa Ulvilassa opinto-ohjaajana.
Paula Tuohino-HAkala toimii yhteiskoulussa Ulvilassa opinto-ohjaajana.

Opinto-ohjaaja Paula Tuohino-Hakala Ulvilasta näkee, että oppilaan koulutie ei avaudu aina kertaratkaisulla.

Jukka Silvast
Oppivelvollisuuden laajentuminen ulottumaan aina 18 vuoteen saakka ei Ulvilassa yhteiskoulun päättäneiden kohdalla tuonut erityistä uutta. Neljälle kesällä vielä opiskelupaikkaa ilman olleelle löytyi opiskelupaikka.
– Kesä ei poikennut paljon normaalista. Olemme aina ennalta valvoneet, että jokainen yhteiskoulun päättänyt löytää opiskelupaikan. Olemme ohjeistaneet kotiin – jakaneet infoa tilanteesta, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa, ja mihin silloin kannattaa olla yhteydessä. Infossa on myös meidän opojen yhteystiedot, opinto-ohjaaja Paula Tuohino-Hakala kertoo.

Peruskoulun päättäneiden opintie tavallaan vasta alkaa nyt syksyllä.
– Kun he ovat päässeet oppilaitokseen, tarkistamme, että he ovat myös vastaanottaneet paikan.
Tuohino-Hakala sanoo, että syksy voi tuoda yllätyksiä. Kaikilla peruskoulussakaan ei mene hyvin.
– Se tässä uudessa järjestelmässä on kysymysmerkki. Se oppilaitos, joka on ottanut opiskelijan vastaan ja oppilas keskeyttää, oppilaitoksella on kuukausi aikaa löytää paikka opiskelijalle. Ellei löydy, vastuu siirtyy kunnalle.
Tuohino-Hakala ei tarkalleen tiennyt, miten Ulvilassa kunnan vastuu tarkoittaa. Se voi olla esimerkiksi nivelvaiheen koulutusta, kuten tutkintoon valmistavaa.
Sivistysjohtaja Kimmo Vepsä sanoo, että kaupunki ottaa nuoreen yhteyden ja paikkaa haetaan yhteistyössä.
– Tällä hetkellä haemme parhaita käytänteitä koko Suomessa.Tärkeitä toimijoita ovat kuraattorit ja opot. Tämä vaatii paljon verkostoja, tietoa ja taitoa, Vepsä sanoo.

Vuoden kuluttua uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi.
Tuohino-Hakala muistuttaa, että koulunsa keskeytyksiin on useita syitä, eikä silloin opon kanssa keskustelut auta.
– Aina niitä on, joiden opiskelu ei meilläkään yhteiskoulussa ole sujunut kovin hyvin tai elämään on tullut muutakin.
Ongelmia tuovat muun muassa mielenterveys sekä päihteet.
– Silloin tarvitaan moniammatillista tukea oppilaalle, hän korostaa.

Opinto-ohjaaja näkee, että ikäuudistus tasa-arvoistaa oppilaat siten, ettei oppivelvollisuuden suorittaminen ole varallisuudesta kiinni. Opiskelu 18 ikävuoteen saakka on ilmaista. Matkat maksetaan tiettyyn rajaan, myös opiskeluvälineet kirjoineen.
– Taustalla on kuitenkin kysymys nuoresta ihmisestä ja hänen syrjäytymisen estämisestä ensisijaisesti.
Valtakunnallisesti perusopetuksen päättäneistä noin 600 oppilasta jättää hakematta yhteishaussa – se on noin prosentti ikäluokasta. Oppilasta ei rangaista jos paikkaa ei löydy, mutta huoltaja on velvollinen valvomaan nuoren opiskelun toteutumista.
Tuohino-Hakala siirtyi tiistaina aamulla 9. luokan tunnille opettamaan.
– Kerron Suomen koulutusjärjestelmästä. Kertaamme keväistä aihetta, eli mihin mistäkin koulusta voi edetä. Pyrimme saamaan perusteita kuntoon tulevaa ammatinvalintaa varten, hän avasi tiistaisen tunnin sisältöä.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp