Jätevesien taksakorotus etenee hallitukseen

Juha Hjulgren sanoo, että käyttöveden hintaan on myös korotuspaietta, kun vesihuoltoon tarvittavat investonnit tehdään..
Juha Hjulgren sanoo, että käyttöveden hintaan on myös korotuspaietta, kun vesihuoltoon tarvittavat investonnit tehdään..

Kaupungin jätevesimaksuja ollaan nostamassa Ulvilan osaomistaman siirtoviemäriyhtiön nostettua omia taksojaan.

Jukka Silvast
Jos kaupunginhallitus ja myöhemmin kaupunginvaltuusto syksyllä hyväksyvät teknisen lautakunnan tekemän esityksen jätevesitaksojen nostosta, korotus tulisi voimaan 1.4.2022.
Tekninen lautakunta päätyi kokouksessaan viime viikolla äänestyksen jälkeen esittämään jäteveden perusmaksun ja jäteveden käyttömaksun 10 prosentin korotusta. Käyttöveden perusmaksun hinnankorotus putosi esityksestä pois, kun Päivikki Laineen muutosesitys hyväksyttiin äänin 5–2.
Asian valmistellut tekninen johtaja Juha Hjulgen huomauttaa, että nostot perustuvat siihen, että Ulvilan vesilaitoksen maksupolitiikka on pidettävä lain mukaisena. Ulvilan kaupungin jäteveden puhdistamisen ennakoidut laskutukset vuodelle 2021 ovat 770 530 euroa (alv 0 %). Vuoden 2021 talousarviossa jätevesien puhdistamiseen, eli Jokilaakson Ympäristö Oy:n laskutukseen, on varattu 631 000 euroa (alv 0 %). Jätevesimaksujen nousun kulut ylittävät tänä vuonna talousarvion noin 140 000 eurolla.

Ulvilan kaupunki omistaa Jokilaakson Ympäristö Oy:stä 44,5 prosenttia. Loput yhtiöstä on Nakkilan, Harjavallan, Suomisen Kuitukankaat Oy:n ja Euran omistuksessa.
Hjulgren sanoo, että paine korotukseen tulee Jokilaakso Ympäristö Oy:n puolelta, kun sen taloudenpitoa on ryhdyttävä oikaisemaan huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Siirtoviemäriyhtiö hoitaa jäteveden siirtoputkiston ylläpidon ja maksaa Porin Vedelle veden puhdistamista.

Vesilaitoksen laskelman mukaan omakotitalossa asuvan nelihenkisen perheen vuosikustannukset nousevat noin 60 eurolla kyseisillä 10 prosentin korotuksilla. Kaupunki saa lisätuloa ensi vuonna taksakorotuksesta 130 000 euroa ja vuonna 2022 175 000 euroa.
Juha Hjuhlgren muistuttaa, että korotuspaine tulee myös käyttöveden taksaan, sillä Ulvilan oman vesilaitoksen saneeraus tai Porin Vedeltä veden osto putkiston rakentemisineen, tietää noin kahden miljoonan euron investointia. Vesilaitoksen on huolehdittava oman sektorinsa kuluista.

Porin Vedeltä käyttöveden ostamisen mahdollisuus on ollut kesän ajan teknisen selvityksen alaisena. Juha Hjulgren sanoo, että konsulttiselvitys on valmistumassa. Näyttää selvältä, että teknisesti veden hankkiminen Porista on mahdollista, mutta mikä tulee olemaan ratkaisu, sen tulevat luottamushenkilöt lopulta ratkaisemaan. Esityksen tekevät pohjalle teknisen toimialan johto ja kaupunginjohtaja yhdessä.
Hjulgrenin mukaan veden hinta tulee olemaan isossa roolissa ratkaisuja tehtäessä. Hänen mielestään tarjolla on kaksi tasapäistä vaihtoehtoa.

Tarkastuslautakunta kiinnitti jo vuonna 2019 huomiota Ulvilan kaupungin vesilaitoksen maksupolitiikan lainmukaisuuteen. Vesihuoltolaitoksen maksuilla, mukaan lukien hulevedet, on pystyttävä kattamaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla laitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä toiminnan muut kustannukset.
Hjulgrenin mukaan lain noudattaminen edellyttää nyt jätevesiin kohdistuvia korotuksia, ja painetta tulee käyttöveteenkin, kun vesihuoltoinvestointeja jossakin vaiheessa toteutetaan. Hän viittaa jätevesikorotuksissa samalla myös talousarvion ensi vuoden laadintaohjeisiin.
Hän sanoo, että hinnankorotus on toisille kaupunkilaisille isompi asia kuin toisille.
– Vesi on kuitenkin tärkein palvelu, jonka kunnalta saa, hän pohtii vesihuollon merkitystä.
– Sen huomaa silloin, kun vettä ei tule.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp