Iso vesiputki tulee – linjaus tarkentuu suunnittelussa

Porista Ulvilaan tuleva yhdysvesiputki ulottuu Siltatielle VE1-vaihtoehdon mukaan. Lähtö- ja päätepiste on määritelty, reitti muotoutuu suunnittelun yhteydessä.. Punainen viiva antaa suuntaa, mitä on nyt ajateltu.
Porista Ulvilaan tuleva yhdysvesiputki ulottuu Siltatielle VE1-vaihtoehdon mukaan. Lähtö- ja päätepiste on määritelty, reitti muotoutuu suunnittelun yhteydessä.. Punainen viiva antaa suuntaa, mitä on nyt ajateltu.

Tekninen johtaja Juha Hjulgren sanoo, että Porin yhdysvesijohdon rakentamiseen liittyvät, maanomistajia koskevat korvausasiat selvitetään suunnittelun aikana.

Jukka Silvast
Porista Ulvilaan rakennettavan 315-millisen yhdysvesiputken suunnittelu on käynnistymässä. Ensi maanantaina kaupunginhallitus vielä käsittelee Porin Veden kanssa muotoiltua putken rakentamissopimusta, joka allekirjoitetaan parin viikon kuluttua. Sen jälkeen Ulvila pyytää yhdysvesiputkiyhteyden suunnittelusta tarjouspyynnöt.

Putken reitti on piirretty jo teknisen tarkastelun yhteydessä karttaan, mutta Juha Hjulgren muistuttaa, että se on karkea piirros, havaintolinjaus.
– Tuntuu mielekkäältä, että vesiputki sijoitetaan samaan maastokäytävään jo olemassa olevan siirtoviemärin kanssa. Se sitten katsotaan, onhan suunnittelun tarkoitus hakea putkelle hyvä paikka.
Aivan siirtoviemärin viereen uutta yhteyttä ei kuulemma voida tehdä viemärin vahingoittumisvaaran vuoksi. Enemmänkin mielikuva on samasta maastokäytävästä.

Putki tulee näillä näkymin Porin Metallinkylästä Kuparitieltä Kokemäenjoen alitse Saareen jatkuen sieltä joen suuntaisesti Ulvilan Siltatien kohdalle.
Pituutta valitulle VE1-linjaukselle tulee 4 200 metriä.

Putki sijoittuu haja-asutusalueelle ja asutus halutaan muutenkin kiertää. Teknisen johtajan mukaan käytäntöön kuuluu keskustelut maanomistajien kanssa ja sitä kautta tavoitteena on vapaaehtoisen sijoitusluvan saaminen.
– Jos he eivät anna lupaa putken sijoittamiseen alueelleen, on olemassa käyttö- ja rakennuslaki, jonka puitteissa se pystytään sijoittamaan. Mutta tämä ei ole se ensimmäinen tapa toteuttaa.
Hjulgren huomauttaa, että rakentamisen yhteydessä syntyneet vauriot vaikkapa tiestölle tai puustolle korvataan. Tarkemmat sijoittamiseen liittyvät pelisäännöt tarkentuvat vielä.
– Korvausasiat selvitetään suunnittelun aikana, hän tähdentää.

Hjulgren uskoo, että putki Porista joen alituksen jälkeen kulkee ilmeisesti maata pitkin aina Kirkkojuovan ja Naparannan alitse Siltatien 315-mílliseen vesijohtoon liittyen.
– Jotkut ovat heitelleet ajatusta, että putki tulisi Ulvilaan joen pohjalla. Silloin putki pitäisi painottaa ja se on kallista. Ja jos joskus putkeen tulee vikaa, millä sen siellä korjaat, hän kysyy.

Vesiputki sijoitetaan maaperässä vähintään 1,5 metrin syvyyteen jäätymisvaaran vuoksi. Hjulgren sanoo, että voihan se olla syvemmälläkin kuten maanviljelysalueella, jotta putki ei vaurioidu pellon käytössä. Metsäkaistaleilla suuntaporaustekniikalla voidaan säästää jopa puustoa.
–Operoimme vanhalla merenpohjalla savimaalla, joka mahdollistaa suuntaporauksen hyvin.

Suunnittelukilpailu ja samalla suunnittelija putkilinjaukselle ratkeaa maalis-huhtikuun vaihteessa.
– Odotamme pääsevämme rakentamaan putkea joulukuussa, tekninen johtaja sanoo.

Putkiyhteyden kustannusarvio on noin miljoona euroa. Saatavat tarjoukset kertovat lopullisen hankkeen hinnan.
Tekninen johtaja on tyytyväinen yhdysvesiputken neuvotteluiden kulkuun ja tulokseen. Veden hinnoittelu pysyy entisellään, vaikka ulvilalaiset toivoivatkin hinnanalennusta.
Vesilinja tulee olemaan varavesiyhteys, jolla katetaan häiriötilanteessa koko kaupungin vedentarve.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp