Iloa, älyä ja yhteiseloa – ne ovat Ulvilan kaupungin arvot

Mikko Löfbackan mukaan Ulvilan uusi kaupunkistrategia 2030 halutaan tuoda kiinteäksi osaksi kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa. Kuva: Maarit Kautto
Mikko Löfbackan mukaan Ulvilan uusi kaupunkistrategia 2030 halutaan tuoda kiinteäksi osaksi kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa. Kuva: Maarit Kautto

Ulvilan uusi kaupunkistrategia 2030 on selvästi kasvuhakuisempi kuin edeltäjänsä. Strategian ei ole tarkoitus jäädä vain pinoksi paperia, vaan se halutaan eläväksi osaksi kuntalaisten arkea.

Maarit Kautto
Ulvilassa on viime vuosina totuttu sopeutumaan ja säästämään, koska talous ei ole antanut muuhun mahdollisuuksia. Nyt kaupungin talouslaiva on kuitenkin kääntänyt kurssiaan parempaan suuntaan ja uusi kaupunkistrategia 2030 on laadittu sen mukaisesti selvästi kasvuhakuisemmaksi kuin edeltäjänsä.
– Ei meillä jatkossakaan ole varaa löyhään rahojen käyttöön, mutta meillä on mahdollisuus tehdä hyvin kohdennettuja ja järkeviä investointeja, kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka summaa.
Hänen mukaansa Ulvila tarvitsi kipeästi uuden, nykyaikaisen strategian seitsemän vuotta vanhan, hiukan tunkkaisen paperipinon sijaan. Uuden strategian laatiminen osui sopivasti ajankohtaan, jolloin hyvinvointialueet aloittivat toimintansa ja niiden harteille siirtyi kunnilta iso sekä usein taloudellista epävarmuutta aiheuttava sote-kokonaisuus.
– Kuntien tehtäväalueet ovat nyt muuttuneet. Me voimme entistä paremmin suunnitella talouttamme ja vahvemmin keskittyä elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen.

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia on kaiken keskeisen päätöksenteon, suunnittelun ja kehittämisen perusta.
Ulvilan kaupunkistrategia 2030 on työstetty ilman konsultteja johtoryhmävetoisesti yhdessä luottamushenkilöiden, kaupungin esihenkilöiden ja yrittäjien kanssa. Kuntalaiset osallistettiin vuonna 2021 toteutetulla kuntalaiskyselyllä.
– Uusi strategia ei ole paksu paperipino, vaan asiakirjanakin huomattavasti edeltäjäänsä kevyempi ja visuaalisempi. Iso asia on, että nyt olemme määritelleet kaupungillemme selkeät arvot, joita vanhassa strategiassa ei ollut oikeastaan lainkaan. Ulvilan kaupungin arvot ovat iloa, älyä ja yhteiseloa.
– Nyt teemme töitä sen eteen, että nämä arvot ja koko strategia saadaan osaksi kaupungin organisaation jokapäiväistä arkea ja työntekoa. Järjestämme kevään aikana koulutusohjelman esihenkilöille, jotka sitten vievät strategian ajattelumallia eteenpäin työntekijöille.

Kaupunkistrategiassa on neljä kunnianhimoista tavoitetta: 13 000 ulvilalaista, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu, Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret sekä Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset.
– Nämä ovat tavoitteita, joita pystymme mittareilla mittaamaan. Niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Strategia tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään vuosittain valtuustossa.
Mikko Löfbackan mukaan neljän päätavoitteen lisäksi osallistaminen, tiedolla johtaminen sekä viestintä ja markkinointi viedään Ulvilassa uudelle tasolle. Lisäksi panostetaan henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Löfbacka muistuttaa, että strategian neljä päätavoitetta ovat pitkän tähtäimen visioita, joita nyt lähdetään viemään käytäntöön laatimalla uudet elinvoima-, hyvinvointi- ja henkilöstöohjelmat, viestintä- ja markkinointiohjelmat sekä keskustan osayleiskaava 2026.
– Esimerkiksi Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset -tavoite edellyttää sen miettimistä, minkälaisia investointeja Ulvilassa tulevaisuudessa tehdään liikuntapaikkarakentamisen suhteen. Meillä on viheralueita, puistoja ja retkeilyreittejä, mutta reittien ja muun muassa Naparannan palvelutarjonnan kehittäminen ovat vetovoimatekijöitä, jotka vaativat panostuksia.
– Väestönkehityksen osalta Ulvilassa on kaksi trendiä. Meille muuttaa nuoria lapsiperheitä enemmän kuin lähtee pois. Toisaalta taas seniori-ikäistä väestöä muuttaa kaupungista muualle. Meidän on pystyttävä lisäämään lapsiperheiden muuttoa Ulvilaan entisestään ja houkuttelemaan myös seniori-ikäisiä jäämään. Tähän tarvitaan esimerkiksi houkuttelevampaa tonttitarjontaa sekä omakoti- että kerrostalorakentamiselle. Kerrostaloasuntoja tarvitaan erityisesti keskustaan lähelle palveluita, Löfbacka kiteyttää.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp