Haistilan uusi rautatien alitus vaatii pohjaveden pinnan laskua

Jukka Vilponiemi
Ulvilassa mahdollisesti ensi vuonna alkava rautatien tasoristeyksen poistaminen ja uuden alikulkusillan rakentaminen Haistilaan edellyttää myös sitä, että alikulkusillan kohdalla joudutaan laskemaan pohjaveden pintaa nykytasolta noin 6 metriä.
Koko ratahankkeesta vastaava Väylävirasto on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisen lupahakemuksen asiasta. Lupahakemus on julkaistu Ulvilan kaupungin kuulutuksissa.

Uusi alikulusilta rakennetaan Haistilan nykyisestä tasoristeyksestä hieman Ulvilan keskustan suuntaan. Alikululle rakennetaan uusi tieyhteys. Ennen kuin alitusta voidaan ryhtyä kaivamaan, pitää pohjaveden tasoa laskea nykyisestä enimmillään noin kuusi metriä. Ilman tätä alikulku täyttyisi vedellä. Ratkaisu on pysyvä, se toteutetaan rakentamalla paikalle pumppaamo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp