Esitys: Koskin koululle uudisrakennus, Kaasmarkun koulu suljetaan

Sivistysjohtaja Kimmo Vepsä ja kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka esittivät Ulvilan kouluverkkosuunnitelman
Sivistysjohtaja Kimmo Vepsä ja kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka esittivät Ulvilan kouluverkkosuunnitelman

Ulvilassa pitkään vellonut kouluverkkokiistaan on tehty esitys, jonka kukaan Kullaan Koskin koulu saisi uudisrakennuksen ja Kaasmarkun koulu suljettaisiin.

Jukka Vilponiemi

Viime keväänä valmistuneessa perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmassa esitettiin neljä vaihtoehtoa huonokuntoisten Koskin ja Kaasmarkun koulujen tulevaisuudelle.

Niiden mukaan joko molemmat kyläkoulut suljetaan, vain Koskin koulu tai Kaasmarkun koulu suljetaan tai molemmat koulut säilytetään ja korjataan kalliisti.

Nyt kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä ovat tehneet kaupungin luottamuselimille esityksen, jonka mukaan Kaasmarkun koulu lakkautetaan ensi syksynä ja oppilaat siirretään Vanhankylän kouluun.

Koskin koulu sen sijaan jatkaa, mutta nykyisin käyttökiellossa oleva, vuonna 1964 valmistunut uudempi osa puretaan, ja sen tilalle rakennetaan uusi koulurakennus. Noin tuhannen neliön rakennus sisältäisi liikunta- ja ruokailutilat, tarvittavat opetustilat ja Hyvinvointialueen tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat.

Uusirakennuksen arvioitu kustannusarvio on noin 4 miljoonaa euroa, ja rakennettaisiin vuonna 2025.

Uusi koulu palvelisi laajasti myös entisen Kullaan kunnan ja sitä ympäröivän alueen asukkaita, yhdistyksiä ja järjestöjä. Ratkaisu vahvistaisi esityksen mukaan elinvoimaa entisen Kullaan kunnan alueella.

Esitys esiteltiin maanantai-iltana Ulvilan kaupungin päättäjille valtuustoseminaarissa.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa ensi tiistaina. Kaupunginhallituksen on määrä tehdä esityksensä valtuustolle 16. lokakuuta. Valtuuston odotetaan tekevän lopullisen päätöksensä 30. lokakuuta.

Esitykseen on päädytty kaupunginjohtaja Löfbackan mukaan paljolti lapsivaikutusten arvioinnin perusteella.

-Lapsivaikutukset ovat vähäisemmät Kaasmarkun koulun lakkautuksella kuin jos Koskin koulu suljettaisiin. Koskin koululle tulee jo nykyisinkin oppilaita laajalta alueelta, ja koulukuljetusmatkat saattavat pisimmillään kestää noin tunnin.

-Kaasmarkun koulun oppilaista kulkee jo nyt kuljetuksilla 62 prosenttia. Vaikka koulumatkat Kaasmarkussa ovat lyhyemmät, niin koulutien vaarallisuuden takia joudutaan turvautumaan koulukyytiin. Kaasmarkussa ei ole lainkaan kevyen liikenteen väyliä, Löfbacka selittää.

Kaasmarkusta Vanhankylän koululle on kuljetusmatkaa noin 10 kilometriä, ja osa oppilaista asuu Kaasmarkun ja Vanhankylän välillä. Kullaalta matkaa Vanhaankylään on sen sijaan noin 20 kilometriä.

Ratkaisevaa virkamiesten mukaan on myös se, että esitetyllä ratkaisulla saadaan entisen Kullaan kunnan alueen palveluja parannettua muutenkin. Kullaa liitettiin Ulvilaan vuonna 2003, ja kullaalaiset eivät ole olleet tyytyväisiä alueen palvelujen kehitykseen kuntaliitoksen jälkeen.

Perussyy kouluverkkomuutokseen on alaluokkien oppilaiden voimakas väheneminen Ulvilassa.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsän mukaan ennusteet kertovat, että vuoteen 2030 mennessä oppilaiden määrä putoaa nykyisestä 900:sta noin 300:lla.

-Se tarkoittaa, että oppilasmäärä vähenee 15 opetusryhmän verran, ja samalla kaupungin saamat valtionosuudet alenevat laskennallisesti noin 3 miljoonalla eurolla. Taloudellinen vaikutus on siis suuri, Vepsä sanoo.

Koskin uudempi koulurakennus ja Kaasmarkun koulurakennus ovat olleet käyttökiellossa jo jonkin aikaa. Koskin koulun oppilaat ovat väistötiloissa viereisessä vanhassa koulurakennuksessa, ja se tilanne jatkuu esityksen toteutuessa vuoteen 2026.

Kaasmarkun koulun oppilaat ovat väliaikaisesti Kaskelotissa. Koulurakennus on suojeltu, ja kaupunki tekee siihen nyt sellaisia korjauksia, että oppilaat voisivat palata Kaasmarkkuun vielä syysloman jälkeen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp