Elinkeinotiimi päivittää elinkeinopoliittisen ohjelman

Elinkeinotiimi on yksi silta yrittäjien ja kaupungin välillä. Osa uudesta tiimistä istahti saman pöydän ääreen maanantaina. Mukana olivat Krista-Carola Mäkinen (ed.), Kari Ollila (vas.), Terja Wahlberg, Mikko Löfbacka ja Mikko Lindholm.
Elinkeinotiimi on yksi silta yrittäjien ja kaupungin välillä. Osa uudesta tiimistä istahti saman pöydän ääreen maanantaina. Mukana olivat Krista-Carola Mäkinen (ed.), Kari Ollila (vas.), Terja Wahlberg, Mikko Löfbacka ja Mikko Lindholm.

Automaatio säilyy elinkeinopolitiikassa vahvana punaisena lankana huolimatta alkavan kevään uudesta päivityksestä.

Jukka Silvast
Ulvilan yrittäjäjärjestöllä ja kaupungin edustajilla ei ole erimielisyyttä siitä, etteikö jo kauan toiminnassa ollut elinkeinotiimi olisi hyödyksi. Työtä elinkeinoelämän edistämiseksi myös jatketaan.
– Minä kerään täältä asioita ja huomioita, joita käytän asioiden valmistelussa esityksiksi, kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka kuvailee yhtäältä tiimin hyötyjä.
Tiimillä on ainakin vaikutusvaltaa, jos nyt ei suoranaista päätösvaltaa kaupungin asioissa. Se valvoo elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamista, koordinoi yrittäjien ja kaupungin yhteistyötä sekä toimii siltana näiden kahden välillä. Tietoa vaihdetaan molempiin suuntiin.

Tiimi viime vuonna kokoontui seitsemän kertaa. Löfbacka sanoo, että iso kevään työ liittyy elinkeinopoliittisen ohjelmaan ja sen päivittämiseen. Se pitäisi saada valmiiksi ja päätettäväksi kuluvan vaalikauden aikana. Ulvila tunnistetaan valtakunnallisesti automaatio-robotiikkaklusterin isoksi toimipaikaksi ja kuvaa aiotaan vahvistaa. Iso teema, kuten Löfbacka ilmaisee.
Automaation näkyminen suoraan kuntalaisille arvioidaan tiimissä lähinnä työpaikoiksi. Niitähän tänään tavoitellaan jokaisella rintamalla.
Tiimin ja yrittäjien hallituksen jäsen Kari Ollila huomauttaa, että jos takavuosina vain osa kunnista ja kaupungeista panosti yrittäjäystävällisyyteen, tänään tähän panostavat kaikki. Kilpailu yrityksistä on kovaa.
Ulvilalla on jo kaksi yrittäjäaktiivisimman kunnan titteliä 2010-luvulta, ja viime vuonna se sijoittui maakunnassa kolmanneksi. Ulvilan Yrittäjien puheenjohtaja Krista-Carola Mäkinen huomauttaa, että uusia jäseniä yhdistykseen ainakin on viime aikoina liittynyt – yrittäjäaktiivisen kaupungin leiman arvioidaan kantavan.
Kari Ollila korostaa, että kuva kaupungista syntyy pitkäjänteisen työn tuloksena, ja mielikuvilla on vaikutuksensa yritysten sijoittumispäätöksiin. Näitä asioita tiimissäkin mietitään.

Tiimin jäsen Mikko Lindholm sanoo, että ryhmän työ on välillä paljon arkisempaa kuin ohjelmien laadintaa. Koronakaudella yrityksille on viety tietoa mahdollisuuksista hakea tukea eri kanavista, ja viimeksi esimerkiksi kaupungin yritysaluiden kylttejä on tiimin esityksen pohjalta uusittu vastaamaan päivän tilannetta.
Tiimin arkeen kuuluvat myös infraan liittyvät asiat, kuten yritysten sijoittumisen mahdollistavat toimet, vaikka tieliittymistä näkemysten esittäminen.
– Kullaalla meillä on useita hehtaareja teollisuustontteja myymättä. Niiden markkinointia voisimme pohtia tiimissä, kaupunginjohtaja huomautti väliin.

Tiimin jäsen, matkailuyrittäjä Terja Wahlberg sanoo näkevänsä Ulvilassa tärkeäksi ja mahdollisuuksien alaksi myös matkailun, jota hän haluaisi vahvuuskeskusteluun aiempaa enemmän muiden palvelualojen kanssa. Hän kaipaa myös yritysvaikutusten arviointia, jotta kehittämistoimia voisi tarkemmin kohdentaa.
Ulvila teki Prizztech Oy:n kanssa elinkeinopalveluiden ostamisesta uuden kokonaisasiakkuussopimuksen. Tiimiin kuuluu myös Prizztechista Mikko Puputti.

Koronaviruksen tuomiin haasteisiin vastaaminen on kaikkien huulilla. Miten tiimiläiset näkevät paluun normaaliin, milloin?
Löfbacka elää toivossa, että juhannukseen mennessä Suomi pääsisi lähemmäs normaalia, samaa pohtii Kari Ollila. Mikko Lindholm sanoo, että virus on maailmalaajuinen ja vasta syksyllä voisi odottaa paluuta. Terja Wahlberg ennakoi keväästä tosi vaikeaa yrityksille.
– Jos lähimatkailu sitten vetäisi, hän katsoo kesään.

INFO

Uusi elinkeinotiimi
Ulvilan Yrittäjät ry: Kari Ollila, Krista-Carola Mäkinen, Kari Mykrä, Terja Wahlberg, Mikko Lindholm.
Ulvilan kaupunki: Mikko Löfbacka, Anne Holmlund, Leena Jokinen-Anttila, Juha Virola, Eija Kannisto.
Prizztech Oy: Mikko Puputti

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp