Biokaasun ympärillä tapahtuu

Biokaasulaitos tulisi toteutuessaan Kettumetsän teollisuusalueelle vielä rakentamattoman Kettulantien jatkeen tuntumaan. Kyseistä katua on jo hieman pohjustettu.
Biokaasulaitos tulisi toteutuessaan Kettumetsän teollisuusalueelle vielä rakentamattoman Kettulantien jatkeen tuntumaan. Kyseistä katua on jo hieman pohjustettu.

Lautakunta päätti tukea YVA-menettelyä – biokaasulaitosta suunnitteleva yrittäjä haluaa jalkeille informaatiotilaisuuden.

 

Jukka Silvast
Varsinais-Suomen ely-keskus parhaillaan harkitsee, otetaanko ympäristövaikutusten arviointimenettely käyttöön Kettumetsän teollisuusalueelle suunnitellussa biokaasuvoimalahankkeessa. Lähiseudun asukkaat ovat jättäneet yhteisen harkintapyynnön ely-keskukselle YVA-menettelyyn liittyen. Samalla ympäristöluvan käsittely Ulvilan kaupungin sisällä on keskeytetty.

Pekka Saarinen laitosta suunnittelevasta Biogas Energystä katsoo, että Ulvilan päätöksentekoon on liittynyt jonkinasteista tietämättömyyttä mitä biokaasutuotanton on. Hän haluaa, että kaupunki järjestää avoimen informaatiotilaisuuden kaasulaitoksesta lähiviikoille.
– Hyvä, että tämä laitoshanke tulee yleiseen keskusteluun, Saarinen sanoo.
Saarinen on vakuuttunut, että hanke täyttää ympäristöluvan ehdot ilman YVA-menettelyä.
– Syötteet jäävät alle 20 000 tonnin, kun YVA-vaatimuksen raja-arvo on 35 000 tonnia, Liikenneyhteydet ovat hyvät, onhan sinne tullut uusi risteysaluekin. Ja varautuminen mahdollisiin hajuhaittoihin on riittävä. Lisäksi laitostoimitus Sauterilta Saksasta on parasta tekniikkaa.
Prosessiin käytettävistä syötteestä noin neljännes on lantoja, loput esimerkiksi vihermassaa sekä elintarviketeollisuuden ylijäämiä.
– Lantakuormia on saanut kuljettaa maailman sivu yleisillä teillä. Mutta saanko minä kuljettaa kuormat suoraan halliin prosessoitavaksi reaktorin hapettomaan tilaan, hän kysyy.

Harkintapyynnön jättäneet ovat olleet huolissaan etenkin hajuhaitoista. Yrittäjä toivoo, että tuleva tiedotustilaisuus kokoaisi vähintäänkin muistutuksia tai huomautuksia jättäneet ympäristölautakunnan lisäksi. Paikalle on asiantuntijaksi tulossa alaan vihkiytynyt Markku Riihimäki konsulttiyhtiö Riihimäki Yhtiöt Oy:stä.

Hanke on 2–3 miljoonan euron investointi. Yrittäjä ei vielä kommentoi, miten toimitaan mahdollisen YVA-menettelyn edessä. Hankkeen suunnittelu etenee ja yhteistyöneuvottelut Saarisen mukaan jatkuvat koko ajan.
– Tarkoituksemme on tuottaa merkittävää ja jatkuvaa hyötyä ympäristölle, Saarinen painottaa.
Hän lisää, että laitoksen sijaintia on katsottava myös siltä kannalta, että lopputuotteen kaasun ja hiilidioksidin kuljettaminen on taloudellisesti kannattavaa. Paikkaa on haettu teollisuuden tuntumasta. Lisäksi suunnitelma sisältää liikennekaasun tankkausaseman sijoittamisen valtatie 2:n varrelle.
– Jos haluaa faktaa laajemmin aiheesta, niin kannattaa lukea Työ- ja elinkeinoministeriön biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportti.

Rakennustarkastaja Mirja Rantanen vahvistaa, että kaupunki järjestää informaatiotilaisuuden, mutta se ajoittunee vasta huhtikuun toiselle viikolle ympäristölautakunnan kokouspäivään.
Rantanen sanoo, että tässä vaiheessa kaupunki odottaa, mihin tulokseen ely-keskus tulee harkinnassaan.
Ylitarkastaja Erika Liesegang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta arvioi, että he saavat tarvearvioinnin valmiiksi todennäköisesti maaliskuun loppupuolella.
Ely-keskus pyysi lausunnot Satakuntaliitolta ja Ulvilan kaupungilta. Liesegang huomauttaa, että laitospaikan lähiasukkaat ovat olleet huolissaan etenkin hajuhaitoista. Toiminnan harjoittajalta tultaneen vielä pyytämään syntyvästä liikenteestä lisätietoja.

Ely-keskus voi edellyttää arviointimenettelyä sovellettavaksi yksittäistapauksessa, myös pienempään hankkeeseen, jos hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tätä nyt harkitaan.

Ympäristölautakunta päätyi YVA:n kannalle, vaikka asiaa valmistellut ympäristötarkastaja Riikka Niemenmaa esitti kevyempää ympäristölupamenettelyä. Puheenjohtaja Kimmo Ruotsalainen (sd.) teki poikkeavan esityksen, ja äänin 3-2 lautakunta päätyi lausunnossaan YVA-menettelyn kannalle.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp